Projekt: INNOVATIVE INTEGRATED TOOLS FOR FINANCIAL LITERACY EDUCATION ACROSS EUROPE
Inovatívne integrované nástroje na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti naprieč Európou

Program: Erasmus+

Obdobie realizácie: 1.9.2018 – 31.8.2021

Realizátori projektu: Ide o medzinárodný projekt, na ktorom spolupracuje 14 inštitúcií z 5 európskych krajín: Belgicko, Holandsko, Taliansko, Estónsko a Slovensko. Z každej krajiny je do projektu zapojená univerzita, stredná škola a organizácia, ktorá sa zaoberá podporou finančnej gramotnosti. Za Slovensko na projekte participuje Žilinská univerzita v Žiline, Obchodná akadémia Žilina a Žilinská regionálna komora SOPK.

Cieľ projektu: vývoj overeného didaktického materiálu pre vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti pre úrovne terciárneho a sekundárneho vzdelávania a výmena osvedčených postupov.

Projekt prebieha v troch fázach:
Prvá fáza je zameraná na analýzu a porovnanie vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti. V rámci tejto aktivity bola vydaná publikácia „Finančné vzdelávanie – Súčasné postupy a budúce výzvy“.

financial educationTáto publikácia skúma súčasný stav a budúce výzvy finančného vzdelávania v piatich európskych krajinách: v Belgicku, Estónsku, Taliansku, Holandsku a Slovensku. Okrem toho poskytuje komplexný prehľad akademickej literatúry o finančnej gramotnosti.

Vo svete, kde sa jednotlivci stávajú čoraz viac zodpovednými za svoj finančný blahobyt a kde sa zvyšuje zložitosť finančných trhov a produktov, sa finančné vzdelávanie stáva rozhodujúcim. Hoci je dobre prijaté zavedenie finančného vzdelávania do povinného vzdelávania, neexistuje konsenzus o optimálnom spôsobe implementácie finančného vzdelávania.

180 strán, brožúra: 29,90 €, ISBN 978-3-8309-4063-0
Elektronická forma: 26,99 €, ISBN 978-3-8309-9063-5
www.waxmann.com

Druhá fáza je zameraná na tvorbu kurikula, učebných osnov a didaktických materiálov pre finančné vzdelávanie na stredných i vysokých školách. Jedenásť vytvorených didaktických materiálov nájdete na: http://eufin.org/materials/didactical-material

Tretia fáza je zameraná na overovanie vytvorených materiálov.

V rámci projektu je vytvorená webstránka www.eufin.org, na ktorej nájdete viac informácií ako aj články o finančnej gramotnosti a skúsenostiach s finančným vzdelávaním zo spomínaných krajín v sekcii News a Blog.

Vyvrcholením aktivít sú 2 nadnárodné konferencie:

Prvá konferencia o finančnej gramotnosti sa konala 14.-15. septembra 2020 v KU Leuven – Brussel, Fakulta ekonomiky a obchodu. Konferencia bola organizovaná v zmiešanom formáte. Cieľom tejto dvojdňovej konferencie bolo spojiť vedcov, ktorí sa zameriavajú na výskum finančnej gramotnosti. Boli predstavené príspevky, ktoré skúmajú inovatívne metodiky a aplikácie v oblasti finančnej gramotnosti, články, ktoré sa zameriavajú na determinanty finančnej gramotnosti, formu finančného vzdelávania, vplyv subjektívnych názorov vo finančnom rozhodovaní a účinky finančnej gramotnosti na finančné rozhodovanie a v konečnom dôsledku na finančné blahobytie.

Druhá konferencia „Finančné vzdelávanie: súčasné postupy a budúce výzvy“ bola 3.-4. júna 2021 v Tallinne.
TallinKonferencia ukončuje trojročný projekt „Inovatívne
integrované nástroje na vzdelávanie finančnej gramotnosti v
Európe“. Odborníci sa počas projektu spojili s cieľom
študovať národné politiky finančného vzdelávania v Európe s
cieľom vyvinúť a otestovať inovatívne učebné nástroje pre
školy a univerzity. Aj keď výsledky týchto snáh budú
predstavené počas konferencie, konferencia je tiež otvorená
pre ostatných záujemcov, aby predstavili svoje národné
stratégie, lekcie výskumu a vývoja týkajúce sa finančného
vzdelávania. Cieľom dvojdňovej konferencie je spojiť tvorcov
politík, podporovateľov, výskumných pracovníkov a
pedagógov finančnej gramotnosti, aby sa podelili o svoje
skúsenosti a najlepšie postupy.

fakultaHlavní rečníci:
Tim Kaiser (Univerzita v Koblenz-Landau) – Súhrnný výskum o
efektívnosti finančného vzdelávania – Použitie dôkazov na
informovanie o koncepcii zásahov
Chiara Monticone (OECD) – Finančná reziliencia (odolnosť) a
(digitálna) finančná gramotnosť
Olaf Simonse (Ministerstvo financií Holandska, Medzinárodná
sieť OECD pre finančné vzdelávanie) – Agregačný výskum
efektívnosti finančného vzdelávania – Využívanie dôkazov na
informovanie o koncepcii intervencií skladby.

 

Bližšie informácie o konferencii nájdete na: https://ebs.ee/en/EUFIN2021#Programme

eufin                  erasmus