Potrebujete perspektívne mladé talenty pre svoje pracovné pozície ?
Hľadáte partnera na výskumno-vývojovú činnosť ?
Zapojte sa do štvrtého ročníka projektu SARIO

Agentúra SARIO spáruje predložené témy od firiem s fakultami a usporiada
online kooperačné podujatia, na ktorých budú mať výskumníci,
vysokoškolskí pedagógovia a študenti možnosť s firmami nadviazať priamy
kontakt a naštartovať spoluprácu.

Možnosť prihlásenia sa firiem je do 17. decembra 2021.
Podrobnejšie informácie nájdete tu.