Adresa: Žilinská regionálna komora SOPK, Hálkova 31, Žilina, 010 01
Riaditeľ
Ing. Branislav Čulák – riaditeľ, projekty
č.tel.: +421 41 7235 655, 0949 727 803 email: sekrza@za.scci.sk
Sekretariát riaditeľa
Ing. Katarína Jurčová – sekretariát, semináre
č.tel.: +421 41 7235 655, 0949 729 003 email: sekrza@za.scci.sk
odd. vzdelávania, Sekcia ODCV
Mgr. Anna Cabajová – manažér pre vzdelávanie
č.tel.: +421 41 7235 103, 0949 727 800 email: sekcieza@za.scci.sk
odd. zahraničné
Ing. Róbert Vydra – teritorialista, zahraničné vzťahy
č.tel.: +421 41 7235 102, 0949 727 801 email: zahrza@za.scci.sk
odd. členskej základne a informatiky
Jozef Štrbák – IT manažér
č.tel.: +421 41 7235 103, 0949 727 802 email: clenza@za.scci.sk
odd. colno-certifikačné, Sekcia Kultúry
Katarína Machovičová – colná agenda, ATA karnety, poradenstvo, konzultácie
č.tel.: +421 41 7646 966, 0949 727 812 email: colneza@za.scci.sk
odd. ekonomické
Anna Muziková – ekonomika, hospodárska správa, knižnica, predaj publikácií
č.tel.: +421 41 7235 101, 0949 729 000 email: ekonomza@za.scci.sk
odd. colno-certifikačné, kancelária Ružomberok
Adresa: Scota Viatora 4, Ružomberok, 034 01
Ing. Anna Kohútová – ATA karnety, overovanie, colná agenda
č.tel.: +421 44 4321 606, 0944 217 580 email: sopkrbk@za.scci.sk