V januári 2020 bola Žilinskej regionálnej komore SOPK spolu s partnermi schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 na mikroprojekt s „Vitajte v našom – vašom kraji / Witajcie w naszym-waszym regionie“. Reg. č. INT/EB/ZA/1/V/B/0155.

W styczniu 2020 roku Żylińskiej Izbie Regionalnej SIHP i jej partnerom został zatwierdzony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, mikroprojekt „Vitajte v našom – vašom kraji / Witajcie w naszym-waszym regionie“. Reg. č. INT/EB/ZA/1/V/B/0155.

Podrobnejšie informácie nájdete TU

Objednávky