Skratka: „BetonVET“, t.j. Vsaď na odborné vzdelávanie.
Program: Erasmus+

OBDOBIE REALIZÁCIE
1.12.2020 – 30.11.2022

REALIZÁTORI PROJEKTU
Vedúci partner: Krajská hospodárska komora Moravsko-sliezskeho kraja, Ostrava
Partneri: Žilinská regionálna komora SOPK, Žilina
Střední podnikatelský stav, z.s., Nymburk
Regionalny Zespol Placowek Wsparcia Edukacji, Opole
Hlavným prepojujúcim článkom pre vytvorenie tohto projektového partnerstva je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov predovšetkým v technických profesiách v partnerských štátoch, rozdielny spôsob zabezpečovania odbornej prípravy v rámci systému odborného vzdelávania (CZ-PL-SK), odlišný prístup k uznávaniu výsledkov odborného a ďalšieho vzdelávania.

CIEĽ
Porovnať aktuálne systémy, podmienky a možnosti systému odborného vzdelávania a prípravy (VET)
v štátoch partnerstva, vrátane nástrojov uznávania výsledkov odborného a ďalšieho vzdelávania vo vybraných technických profesiách. Súčasťou porovnania je identifikácia prípadných zmien či úprav podmienok systémov odbornej prípravy (VET) v štátoch partnerstva, v dôsledku mimoriadnych protipandemických opatrení.
Prehĺbiť znalosti a schopnosti žiakov aj dospelých v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií, vrátane posilňovania záujmu o najžiadanejšie technické odbory a profesie v regiónoch štátov partnerstva.

KĽÚČOVÉ AKTIVITY a VÝSTUPY
O1 Projektový web
O2 Porovnanie základných mechanizmov systémov odbornej prípravy s využitím duálneho princípu
O3 Získanie spätnej väzby zamestnávateľov a vzdelávacích inštitúcií k poskytovaniu OVP
O4 Semináre (5) pre učiteľov odbornej prípravy a majstrov OV vrátane pracovných materiálov
v oblastiach: IKT, elektroniky a mechatroniky
O5 Súhrnná analýza výstupov a návrh doporučení pre autority v partnerských štátoch