Žilinský samosprávny kraj vyhlásil 14. ročník ocenenia Inovácia Žilinského kraja 2021“.

Cieľom realizácie inovačného ocenenia je podpora záujmu o inovačný rozvoj, propagácia inovačných aktivít a zlepšenie informovanosti o aktivitách v oblasti inovácií.

V rámci 14. ročníka inovačného ocenenia, Žilinský samosprávny kraj opäť ocení úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja zo Žilinského kraja.

Inovačné ocenenie bude aj v tomto ročníku udeľované v dvoch kategóriách:
1. kategória „Malé a stredné podniky“,
2. kategória „Regionálny rozvoj“.

Možnosť účasti je teritoriálne ohraničená na územie Žilinského kraja.

Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 15. decembra 2021.

Víťazi v oboch kategóriách, ktorí budú vyhlásení verejne, napr. na podujatí Inovačný rozvoj regiónov 2021, získajú ocenenie vo forme plakety a finančnú odmenu.

Viac informácií o podmienkach účasti a možnosti prihlásenia sa nájdete na stránke Žilinského samosprávneho kraja www.zilinskazupa.sk, resp. TU.