Nahrávam Udalosti

Žilinská RK SOPK v spolupráci s Relia s.r.o. Vás pozýva na odborný webinár s RNDr. Jozefom Mihálom „Zákonník práce 2022: Domácka práca a prekážky v práci“.

Webinár je venovaný vybraným okruhom Zákonníka práce s dôrazom na aktuálnosť zvolených tém.

Hovoriť budeme o domáckej práci (homeworking), o prekážkach v práci, materskej a rodičovskej dovolenke.

V rámci záverečnej diskusie bude krátky priestor pozrieť sa na novinku – sezónnu prácu, na zmeny pri stravovaní od 1.5.2022, riešenie problémov pri čerpaní podpory v čase skrátenej práce a na zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022.

 1. Domácka práca a telepráca
 • špecifiká domáckej práce
 • práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pri domáckej práci
 1. Prekážky v práci
 • prekážky na strane zamestnávateľa
 • súvislosti so zákonom o podpore v čase skrátenej práce
 • prekážky na strane zamestnanca
 • náhrada mzdy pri prekážkach v práci
 1. Materská a rodičovská dovolenka
 • nároky zamestnancov podľa Zákonníka práce
 • tzv. predĺžená rodičovská dovolenka
 • dávky materské a tehotenské podľa zákona o sociálnom poistení (stručne), matka, otec
 • rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa (stručne)
 • prihlasovacie povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
 • kedy sú počas MD a RD zamestnanci a zamestnankyne poistencami štátu
 1. Ďalšie témy (stručne) a diskusia
 • sezónna práca (novinka v Zákonníku práce spojená s odvodovými úľavami)
 • stravovanie zamestnancov od 1.5.2022 (krátke zhrnutie zmien)
 • zákon o podpore v čase skrátenej práce (riešenie problémov v rámci diskusie)
 • zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022 (stručne k zmenám: elektronická PN,

ochranná lehota tehotných žien)

 • diskusia

Organizačný garant: Anna Cabajová, T: 041-7235 103, -101, E: sekcieza@za.scci.sk

Viac informácií v pozvánke TU.

Go to Top