Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Prihlásenie je možné už od 8.45 hod.

Program:

BLOK I.

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, prijaté  a pripravované zmeny
 • Základné ustanovenia – zmeny
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – úpravy + ohlasovacia povinnosť za rok 2021
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – prehľad najdôležitejších zmien – osobitné výrobky z plastov
 • Komunálny odpad – zmeny a úpravy povinností
 • Administratívne nástroje – povolenia na jednotlivé činnosti, registrácie – zmeny
 • Informačný systém odpadového hospodárstva – nové úpravy
 • Správne delikty – prehľad

BLOK II.

 • Prehľad ďalších pripravovaných zmien právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok
 • Diskusia

Lektor:  Ing. Peter GALLOVIČ, konateľ – E.P.A. spol. s r.o. – odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Úhradu účastníckeho poplatku prevodom na účet SOPK v Tatra banke, a.s.,  č. účtu  2626150413 / 1100,  VS: 240222, IBAN: SK14 1100 0000 0026 2615 0413, SWIFT: TATRSKBX.

Účastnícky poplatok je hradený výlučne prevodom a to najneskôr deň pred konaním webináru (aby sme mali poplatok na účte), faktúru zašleme poštou. Na základe Vašej platby Vám zašleme na e-mail link na webinár najneskôr hodinu pred začiatkom. Na prihlásenie sa využíva program Microsoft Teams, ktorý si môžete stiahnuť zdarma (https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/download-app). Prihlásiť sa je možné bez inštalácie programu  aj cez prehliadač Google Chrome alebo Microsoft Edge – podmienka je Windows 7 a vyšší.

Uzávierka prihlášok je 23. februára 2022. Pozvánku si môžete stiahnuť TU.

ONLINE PRIHLÁSENIE:  http://www.za.scci.sk/online

↓↓↓  alebo vyplňte formulár REGISTRÁCIA prihlásenia nižšie  ↓↓↓

Go to Top