Nahrávam Udalosti

Slovenská obchodná a priemyselná komora Vás v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom
a spoločnosťami Aliter Technologies a.s. a LYNX spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
pozýva na odborný seminár

Kybernetická bezpečnosť

Seminár bude zameraný na metodickú pomoc pri implementácii systému riadenia kybernetickej bezpečnosti právnických osôb, tvorbe bezpečnostnej dokumentácie vyplývajúcej z legislatívy a forme riadenia bezpečnosti prevádzkovaných informačných systémov. Na seminári budú predstavené aj praktické možnosti riešenia bezpečnosti. Venovať sa budeme sieťovej topológii, reakcii v prípade rôznych kybernetických útokov na informačné systémy a taktiež ozrejmíme niektoré skúsenosti z riešenia realizovaných útokov na informačné systémy hlavne z pohľadu prevencie bezpečnostného incidentu a reakcie na tento incident. Uvádzané budú spôsoby ochrany systémov, ktoré platia všeobecne a je ich možné implementovať vo všetkých systémoch, teda aj pre informačné systémy nezaradené do základnej služby.

Program:

12.30 – 13.00  Registrácia účastníkov

13.00 – 13.30  Ako porozumieť zákonu o KB z pohľadu podnikateľa

13.30 – 14.10  Nutné zákonné požiadavky

– požadovaná dokumentácia (vrcholové dokumenty – stratégie, smernice…),
– ostatná bezpečnostná dokumentácia (analýza rizík, analýzy dopadov, audity),
– riadenie kybernetickej bezpečnosti (manažér kybernetickej bezpečnosti, role a činnosti).

14.10 – 14.50  Spôsoby zabezpečenia informačných systémov

– počítačová hygiena,
– riešenie topológie sietí,
– monitorovanie bezpečnosti,
– najčastejšie formy útokov,
– riešenie kybernetických útokov.

14.50 – 15.05  Odpovede na otázky

Lektor:
Rastislav Janota, SK-CERT, NBÚ
Daniel Suchý, Aliter Technologies a.s.
Ladislav Martinček, LYNX spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Organizačný garant:
Katarína Jurčová, Žilinská RK SOPK, Hálkova 31, 010 01 ŽILINA
T: 041-72 35 655, M: 0949 729 003, E: sekrza@za.scci.sk

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK:                 Účasť na seminári je pre členov SOPK bezplatná
Nečlen SOPK:             36,- € /osoba (30,- € + 20 % DPH)

Viac informácií v pozvánke TU.

Go to Top