Nahrávam Udalosti

Program:

 • Profesionálna komunikácia
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Telefonická komunikácia
 • Netiketa – etiketa pri písaní e-mailov
 • Základné komunikačné stratégie
 • Najčastejšie chyby v profesionálnej komunikácii
 • Diplomatické predchádzanie konfliktu
 • Umenie sebakontroly
 • Pozitívne zvládnutie námietok, argumentovanie
 • Asertívne reakcie v záťažových situáciách
 • Konštruktívna kritika
 • Manipulácia

 

Účastnícky poplatok:

Člen SOPK, SPOK, SKHV:   66 € s DPH
Nečlen SOPK:                         90 € s DPH

 

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Organizačný garant:  Anna Cabajová, T: 041-7235 103, -101, E: sekcieza@za.scci.sk

Viac informácií v pozvánke TU.

Go to Top