Región Bratislava
Ing. Katarína Biela, Hotelová akadémia Bratislava
Ing. Vladimír Bakeš, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava
Ing. Jozef Besedič, INSPEKTA SLOVAKIA, a.s., Bratislava
Ing. Gabriel Csollár, COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava
Ing. Adrian Ďurček, Súkromná spojená škola CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL, Bratislava
Robert Hančák, eustream, a.s., Bratislava
Mgr. Peter Helexa, Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica
Ing. Martin Hrivík, SOPK, Bratislava
Ing. Igor Junas, Kerametal, s.r.o., Bratislava
Ing. Vladimír Kestler, OMNIA HOLDING, SE, organizačná zložka, Bratislava
Ing. Peter Klamo, IP SERVIS s.r.o., Bratislava
Ing. Peter Lukeš, DITEC, a.s., Bratislava
Ing. Boris Michalík, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., Bratislava
Ing. Milan Michalík, PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
Ing. Miklós Vojtech, ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o., Bratislava
JUDr. Juraj Pivovárči, TATRATOUR Slovakia, s.r.o., Bratislava
Ing. Rudolf Slezák, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Ing. Vladimír Slezák, SIEMENS, s.r.o., Bratislava
Ing. Vladimír Schrötter, S. G. S. – EXPO, spol. s r.o., Bratislava
Ing. Jozef Tkáč, J&T FINANCE GROUP SE, organizačná zložka, Bratislava
Ing. Ladislav Vaškovič, CSc., Krištáľové krídlo, s.r.o., Bratislava
JUDr. Oszkár Világi, SLOVNAFT a.s. Bratislava
Ing. František Vizváry, Akida Construct, a.s., Bratislava
Ing. Andrej Zaťko, Poštová banka, a.s., Bratislava

Región Banská Bystrica
Ing. Pavol Antalič, EXIMA, spol. s r.o., Banská Bystrica
Ing. Roman Gažúr, Slovenské magnezitové závody, a.s., Jelšava
Ing. Vladimír Horváth, Küster – automobilová technika, Vlkanová
Ing. Július Kriváň, Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová
Ing. Jaroslava Maceková, SLZ NOVA a.s., Hnúšťa
Ing. Jaromír Markovič, PhD., Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica
Ing. Vladimír Mužila, AGRO CS Slovakia, a.s., Lučenec
Ing. Roland Schaller, Letisko Sliač, a.s., Sliač
RNDr. Beata Tóthová, Súkromná stredná odborná škola technická, Žiar nad Hronom
Ing. Viktória Vranská, ADRIAN GROUP s.r.o., Banská Bystrica
Ing. Ľubomír Zán, IOP-plus, s.r.o., Poltár

Región Košice
JUDr. Igor Cap, WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., Košice
Ing. Milan Dolný, UEZ, s.r.o., Humenné
Marian Rusko, Východoslovenská energetika Holding a.s., Košice
Ing. Jaromír Jezný, PhD., ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s., Košice
Ing. arch. Mária Kleinová, Spiš-View-Trading, spol. s r.o., Spišská Nová Ves
Ing. Vasiľ Kolesár, Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
Ing. Igor Lukáč, L and L TRADING spol. s r.o., Košice
JUDr. Marián Melichárek, STABILITA, d.d.s., a.s., Košice
Ing. Alexander Zemančík, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice
Ing. Rudolf Mičuda – CWT Metal s.r.o.

Región Nitra
Jozef Gál, MICROCOMP – Computersystém s.r.o., Nitra
Ing. Milan Hrdlík, CSc., AMI spol. s r.o., Nové Zámky
Ing. Tibor Kovács, MICROWELL, spol. s r.o., Šaľa
Ing. Dušan Kurucz, AGMA, s.r.o., Bratislava
Dr.h.c. Doc. Ing. Peter Mihók, CSc., Heineken Slovensko, a. s., Hurbanovo
Viliam Ondrejka, ViOn, a.s., Zlaté Moravce
Ing. Milan Oravec, CSc., AMO – PLUS, s.r.o.,Topoľčany
Ing. Martin Paštika, MBA, SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., Tlmače
Ing. Ján Solčiansky, Stredná odborná škola polytechnická, Zlaté Moravce
Ing. Ľubomír Švec, ŠVEC a SPOL, s.r.o., Vráble
Ing. Peter Višňovský, PASTORKALT a.s., Nové Zámky

Región Prešov
JUDr. Anton Bidovský, Hotel DUKLA, a.s., Prešov
Vladimír Hatok, MBA, člen predstavenstva, MINERÁLNE VODY a.s., Prešov
JUDr. Jozef Hrobák, SIGNUM, a.s. POPRAD, Poprad
Ing. Miloslav Karaffa, ELCOM, spol. s r.o., Prešov
Ing. Eva Lipovská, ODEVA, spol. s r.o., Lipany
Ing. Monika Mikuláková, FORMA PLAST, k.s., Snina
Ing. Ľubomír Olejár, GOHR, s.r.o., Veľký Šariš
Bc.h.c. Ján Telensky, AQUAPARK Poprad, s.r.o., Poprad
Ing. Jozef Vaľko, POLYFORM, s.r.o., Podolínec
Ing. Miroslav Výrostko, Applied Meters, a.s., Prešov
Ing. Juraj Zima, ZIMLET, spol. s r.o., Stará Ľubovňa

Región Trenčín
Mgr. Jozef Barborka, Stredná odborná škola, Handlová
Dipl. Ing. Anton Barcík, Považská cementáreň, a.s., Ladce
Ing. Štefan Bratko, EXPO CENTER, a.s., Trenčín
Doc. Ing. Jozef Buday, CSc., EVPÚ, a.s., Nová Dubnica
Ing. Peter Duchovič, VIPO a.s., Partizánske
Ing. Milan Duroška, Stredná odborná škola, Stará Turá
Ing. Ľudovít Francl, PhD., PSL, a.s., Považská Bystrica
Ing. Dušan Hajdík, Rona, a.s., Lednické Rovne
Ing. Homola Július, Elster s.r.o., Stará Turá
Petra Kováčiková, Logman – Považan, a.s., Púchov
Ing. Boris Paulen, PhD., Strojstav CM s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Ing. Šedivý Jaroslav, Danfoss Power Solutions a.s., Považská Bystrica
Ing. Eva Vanková, VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Nemšová
Ing. Vladimír Vrtel, TRENS SK, a.s., Trenčín

Región Trnava
Ing. Jozef Brhel, PATRIA INVEST, a.s., Bratislava
Ing. Ján Gabriel, AGROPO s.r.o., Bratislava
Ing. Vladimír Chovan, EuroGen, spol. s r.o., Prievaly
Mgr. Lenka Jozefovičová, Súkromná stredná odborná škola Via Humana, Skalica
Marián Kováč, Trnavská NAD, a.s., Trnava
Ing. Peter Liška, VUJE, a.s., Trnava
Ing. Vít Pavlovič, AGROFINAL, spol. s r.o., Hlohovec
Ing. Tomáš Pekár, MBA, GRAFOBAL, a.s., Skalica
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, Materialovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Trnava
Ing. Miroslav Wöllner, MENERT-THERM, s.r.o., Šaľa

Región Žilina
Ing. Pavol Brňák, Slovena, a.s., Žilina
Ing. Michal Dojčan, HERN s.r.o., Námestovo
Ing. Ladislav Dvořák, MVE Váh, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Ing. Dušan Haluška, AA++ s.r.o., Čadca
Ing. Marián Choma, RIGHT POWER, a.s., Žilina
Ing. Vladimír Klocok, OFZ, a.s., Istebné
Ing. Július Kostolný, Martimex – holding, a.s. Martin
Ing. Igor Kováč, KINEX BEARINGS, a.s. Bytča
Ing. Dušan Kuchta, GeLiMa, a.s., Liptovský Mikuláš
Ing. Ján Líška, Mondi SCP, a.s., Ružomberok
Ing. Peter Magvaši, CSc., CEIT, n.o., Žilina
Ing. Jozef Mihálik, PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a.s. Žilina
Zdenek Miškolci, Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s., Rajecké Teplice
Ing. Ján Oršuliak, AVEX electronics, s.r.o., Dolný Kubín
Ing. Róbert Paškuliak, GGB Slovakia s.r.o., Sučany
JUDr. Zdeněk Schraml, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
Ing. Lujza Sochová, A P I A G R A s.r.o., Zubrohlava
Ing. Ladislav Šebo, Metsa Tissue Slovakia, s.r.o., Žilina
Mgr. Ing. Miroslav Šperka, V4 Holding, a.s., Čadca
Ing. Vladimír Toman, Miba Sinter Slovakia s.r.o., Dolný Kubín
Igor Tomek, IN-ECO, spol. s r.o., Ružomberok
Ing. Milan Vašanič, PhD., SAROR BROKER, a.s., Žilina
Mario De Wilde, DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE, s.r.o., Predmier