Zmiešané komory v gescii SOPK

 • Slovensko – maďarská obchodná komora
  predseda: JUDr. Oszkár Világi
  Sekretariát: Mgr. Eszter Takácsová
  Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
  č.tel.: 0908/916 131
 • Slovensko – poľská obchodná komora pri Žilinskej RK SOPK
  predseda: Ing. Stanislav Kučírek
  Hálkova 31, 010 01 Žilina
  č.tel.: 041/7235 102

Zmiešané (zahraničné) hospodárske výbory

 • Slovensko – český hospodársky výbor
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/5443 3846, e-mail: sopkueu@sopk.sk
 • Slovensko – indický hospodársky výbor
  predseda: Ing. Igor Junas
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk
 • Slovensko – iránsky hospodársky výbor
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk
 • Slovensko – portugalský hospodársky výbor
  predseda: Ing. František Vizváry
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/5413 1136, e-mail: sopkueu@sopk.sk
 • Slovensko – rumunský hospodársky výbor
  predseda: Ing. Ladislav Rehák
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/5443 3846, e-mail: sopkueu@sopk.sk
 • Slovensko – srbský hospodársky výbor
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk
 • Slovensko – taiwanský hospodársky výbor
  predseda: Ing. Vladimír Kestler
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk
 • Slovensko – turecký hospodársky výbor
  predseda: Ing. Vladimír Soták
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk
 • Slovensko – ukrajinská spoločná rada
  predseda: Ing. Marián Choma
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk
 • Slovensko – kórejský hospodársky výbor
  Hálkova 31, 010 01 Žilina
  č.tel.: 041/7235 655
 • Slovensko – čínsky hospodársky výbor
  predseda: Ing. Pavol Antalič
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk
 • Slovensko-vietnamská podnikateľská rada SOPK
  predseda: Ing.Ľudovít Kulcsár
  Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
  č.tel: 0903 700 362 e-mail: sopkums@sopk.sk