Zlatá medaila SOPK sa udeľuje:

  1. zahraničným partnerom za mimoriadne zásluhy o rozvoj hospodárskej a obchodnej spolupráce so Slovenskou republikou,
  2. slovenským občanom a organizáciám za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskéhozahraničného obchodu a podnikania.

Doteraz Predstavenstvo SOPK schválilo a odovzdalo Zlaté medaily SOPK týmto právnickým a fyzickým osobám: