Predseda výboru: Ing. Miloslav Karaffa
ELCOM, spol. s.r.o., Prešov

Tajomník výboru: Ing. Helena Virčíková
č.tel.: 051/7732818
e-mail: helena.vircikova@sopk.sk

Členovia výboru:

 • Ing. Igor Junas, predseda Bratislavskej RK SOPK
 • Ing. Július Kriváň, predseda Banskobystrickej RK SOPK
 • predseda Košickej RK SOPK
 • Viliam Ondrejka, predseda Nitrianskej RK SOPK
 • Ing. Ľubomír Olejár, predseda Prešovskej RK SOPK
 • Ing. Boris Paulen, PhD., predseda Trenčianskej RK SOPK
 • Ing. Ján Gabriel, predseda Trnavskej RK SOPK
 • Ing. Milan Vašanič, PhD., predseda Žilinskej RK SOPK
 • výbor bude doplnený o zástupcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a ďalších odborníkov pre danú oblasť.

Základné úlohy: Výboru SOPK pre regionálny rozvoj ako odborného poradného orgánu pre oblasť regionálneho rozvoja a využívania eurofondov sú nasledovné:

 • zabezpečovať efektívnu komunikáciu regionálnych komôr SOPK so štátnou správou a samosprávou na regionálnej úrovni,
 • posudzovať vplyv legislatívnych opatrení samosprávnych orgánov na rozvoj podnikania,
 • na základe vlastných poznatkov iniciatívne predkladať kvalifikované stanoviská na úpravy právnych predpisov k otázkam regionálneho rozvoja,
 • posudzovať návrhy na čerpanie fondov EÚ na regionálnej úrovni.