ZÁPISNICA z písomného hlasovania Zhromaždenia delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory