Po roku SOPK opäť predstavila vlastnú makroekonomickú prognózu (ako jediná podnikateľská inštitúcia na Slovensku) na začínajúci sa rok 2022. Na v poradí už 25. ročníku konferencie Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2022 okrem prognózy odzneli aj výsledky ekonomického prieskumu, ktorý komora realizovala medzi svojimi členmi v závere roka 2021.

SOPK vydala prognózu spolu s výsledkami prieskumu knižne ako e-publikáciu.

Informácie o konferencii nájdete tiež vo februárovom čísle komorového mesačníka Obchod Priemysel Hospodárstvo.

Vystúpenia a prezentácie hostí:

Kompletný záznam z konferencie