SOPK dáva do pozornosti pozvánku na 53. ročník medzinárodného veľtrhu, ktorý sa bude konať v dňoch 13. – 18. júna 2022 v hlavnom meste Alžírska, Alžíri. Ide o viacsektorovú výstavu, na ktorej sú prítomné všetky priemyselné segmenty.

Podrobnejšie údaje nájdete na stránke www.safex.dz, alebo si ich môžete vyžiadať, vrátane prihlášky a všeobecných podmienok, na kontaktnej adrese: contact@safex.dz.