Platné TPP Slovenským plynárenským a naftovým zväzom

Číslo TPPNázov TPPRok vydaniaDátum registrácieČíslo registrácie
TPP 702 02Plynovody a prípojky z ocele2002-07-012013-06-113V
TPP 609 01Regulátory tlaku zemného plynu na vstupný tlak do 0,5 MPa2002-07-012013-06-115V
TPP 702 51Prechodová spojka medzi kovovým a plastovým potrubím2002-07-012013-06-116V
TPP 701 02Plynovody zo sklolaminátu2003-02-012013-06-118V
TPP 927 01Kvalifikácia zváračov pre zváranie plynovodov a prípojok z polyetylénu2005-07-012013-06-1111V
TPP 702 07Zásady pre navrhovanie distribučných sietí2006-07-012013-06-1112V
TPP 605 03Technologické schémy regulačných staníc2006-07-012013-06-1113V
TPP 902 01Vlastnosti zemného plynu2006-07-012013-06-1114V
TPP 935 02Zásady umiestňovania hlavného uzáveru plynu2007-07-012013-06-1116V
TPP 920 02Ochrana kovových objektov proti atmosférickým vplyvom2008-08-012013-06-1117V
TPP 946 02Oceľové chráničky vysokotlakových plynovodov – meranie, údržba a rekonštrukcie2008-09-012013-06-1118V
TPP 702 09Prerušenie prietoku plynu v plynovodoch uzatváracími balónmi2009-04-012013-06-1119V
TPP 702 08Metódy pre rekonštrukciu a opravy plynovodov z polyetylénu (+ CD Ax Sila)2009-04-012013-06-1120V
TPP 704 01Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách2009-07-012013-06-1121V
TPP 702 06Plynovody v kolektoroch2009-07-012013-06-1122V
TPP 605 01Regulačné stanice plynu umiestnené pod úrovňou terénu2010-02-012013-06-1124V
TPP 702 11Opravy VTL plynovodov z ocele s najvyšším prevádzkovým tlakom do 40 barov vrátane2011-08-012013-06-1127V
TPP 702 13Kontrola tesnosti plynovodov distribučnej siete2012-01-012013-06-1129V
TPP 702 14Dočasné pripojenie odberateľov v prípade mimoriadnych situácií2012-02-012013-06-1130V
TPP 700 02Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distr. siete subjektmi tretej strany2012-05-012013-06-1131V
TPP 923 01Kvalifikačné kritériá pre organizácie pre výstavbu plynovodov2012-11-012013-06-1133V
TPP 983 01Požiadavky na kvalitu biometánu odovzdávaného do distribučných sietí2012-11-012013-06-1134V
TPP 904 01Označovanie plynárenských zariadení2012-12-012013-06-1135V
TPP 921 01Tvorba WPS a rozsahy WPQR pre zváranie termoplastov v plynárenstve2013-01-012013-06-1136V
TPP 609 02Regulačné zostavy pre uličné plynovody2013-01-01 00:00:012013-06-1137V
TPP 304 02Plniace stanice CNG pre motorové vozidlá2013-03-012013-06-1138V
TPP 701 03Technické a bezpečnostné podmienky pre práce a činnosti vykonávané v ochrannom pásme VTL plynovodov2013-06-012013-06-1139V
TPP 935 01Trasové uzávery plynovodov z oceľových rúr2013-12-012013-11-2540V
TPP 811 01Kogeneračné jednotky na plynné palivá2013-12-032013-12-0341V
TPP 702 01Plynovody a prípojky z polyetylénu2014-04-012014-04-252V
TPP 702 15 Čuchačky na plynovody a prípojky2014-04-012014-04-251V
TPP 702 12Domové prípojky z ocele a PE2014-05-012014-05-053V
TPP 916 01Prevádzka a údržba plynárenských zariadení - Všeobecné zásady2014-05-012014-05-054V
TPP 702 04Opravy plynovodov s prevádzkovým tlakom do 400 kPa vrátane2014-07-042014-07-045V
TPP 605 02Regulačné stanice plynu na distribučných sieťach2015-03-012015-03-031V
TPP 704 04Použitie vlnovcových ohybných potrubí z nehrdzavejúcej ocele na rozvody plynu v budovách s prevádzkovým tlakom do 50 kPa vrátane2016-07-072016-07-072V
TPP 605 04Regulačné stanice plynu pre kompresorové stanice prepravnej siete2016-10-122016-10-123V
TPP 906 01Podmienky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a/alebo zásobníkov2017-05-152017-05-152V
TPP 920 03Pasívna protikorózna ochrana vysokotlakových prepravných oceľových plynovodov uložených v zemi2018-04-172018-04-171V
TPP 934 01Zariadenia na meranie objemu plynu2018-12-122018-12-122V
TPP 920 04Aktívna protikorózna ochrana prepravných a distribučných plynovodov2019-04-152019-04-151V
TPP 702 10-R3Plynovody a prípojky s vysokým tlakom2019-12-102019-12-102V
TPP 918 01-R3Odorizácia zemného plynu2020-06-152020-06-151V
TPP 907 01Zemné práce pri výstavbe a rekonštrukcii vysokotlakových plynovodov prevádzkovateľa prepravnej siete2020-12-092020-12-092V
TPP 609 02-R1Regulačné zostavy2021-10-062021-10-06001V
TPP 702 02-R1Plynovody a prípojky z oceleP
TPP 403 02Motorové vozidlá na pohon stlačeným zemným plynom (CNG)2001-08-012013-06-111Z

Pripravované TPP Slovenským plynárenským a naftovým zväzom

Číslo TPPNázov TPPPoznámka
TPP 702 02Plynovody a prípojky z oceleV
TPP 609 01Regulátory tlaku zemného plynu na vstupný tlak do 0,5 MPaV
TPP 702 51Prechodová spojka medzi kovovým a plastovým potrubímV
TPP 701 02Plynovody zo sklolaminátuV
TPP 927 01Kvalifikácia zváračov pre zváranie plynovodov a prípojok z polyetylénuV
TPP 702 07Zásady pre navrhovanie distribučných sietíV
TPP 605 03Technologické schémy regulačných stanícV
TPP 902 01Vlastnosti zemného plynuV
TPP 935 02Zásady umiestňovania hlavného uzáveru plynuV
TPP 920 02Ochrana kovových objektov proti atmosférickým vplyvomV
TPP 946 02Oceľové chráničky vysokotlakových plynovodov – meranie, údržba a rekonštrukcieV
TPP 702 09Prerušenie prietoku plynu v plynovodoch uzatváracími balónmiV
TPP 702 08Metódy pre rekonštrukciu a opravy plynovodov z polyetylénu (+ CD Ax Sila)V
TPP 704 01Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchV
TPP 702 06Plynovody v kolektorochV
TPP 605 01Regulačné stanice plynu umiestnené pod úrovňou terénuV
TPP 702 11Opravy VTL plynovodov z ocele s najvyšším prevádzkovým tlakom do 40 barov vrátaneV
TPP 702 13Kontrola tesnosti plynovodov distribučnej sieteV
TPP 702 14Dočasné pripojenie odberateľov v prípade mimoriadnych situáciíV
TPP 700 02Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distr. siete subjektmi tretej stranyV
TPP 923 01Kvalifikačné kritériá pre organizácie pre výstavbu plynovodovV
TPP 983 01Požiadavky na kvalitu biometánu odovzdávaného do distribučných sietíV
TPP 904 01Označovanie plynárenských zariadeníV
TPP 921 01Tvorba WPS a rozsahy WPQR pre zváranie termoplastov v plynárenstveV
TPP 609 02Regulačné zostavy pre uličné plynovodyV
TPP 304 02Plniace stanice CNG pre motorové vozidláV
TPP 701 03Technické a bezpečnostné podmienky pre práce a činnosti vykonávané v ochrannom pásme VTL plynovodovV
TPP 935 01Trasové uzávery plynovodov z oceľových rúrV
TPP 811 01Kogeneračné jednotky na plynné paliváV
TPP 702 01Plynovody a prípojky z polyetylénuV
TPP 702 15 Čuchačky na plynovody a prípojkynové TPPV
TPP 702 12Domové prípojky z ocele a PEV
TPP 916 01Prevádzka a údržba plynárenských zariadení - Všeobecné zásadyV
TPP 702 04Opravy plynovodov s prevádzkovým tlakom do 400 kPa vrátaneV
TPP 605 02Regulačné stanice plynu na distribučných sieťachV
TPP 704 04Použitie vlnovcových ohybných potrubí z nehrdzavejúcej ocele na rozvody plynu v budovách s prevádzkovým tlakom do 50 kPa vrátaneV
TPP 605 04Regulačné stanice plynu pre kompresorové stanice prepravnej sieteV
TPP 906 01Podmienky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a/alebo zásobníkovV
TPP 920 03Pasívna protikorózna ochrana vysokotlakových prepravných oceľových plynovodov uložených v zemiV
TPP 934 01Zariadenia na meranie objemu plynuV
TPP 920 04Aktívna protikorózna ochrana prepravných a distribučných plynovodovV
TPP 702 10-R3Plynovody a prípojky s vysokým tlakomrevízia TPPV
TPP 918 01-R3Odorizácia zemného plynuV
TPP 907 01Zemné práce pri výstavbe a rekonštrukcii vysokotlakových plynovodov prevádzkovateľa prepravnej sieteV
TPP 609 02-R1Regulačné zostavyV
TPP 702 02-R1Plynovody a prípojky z ocelerevízia TPPP
TPP 403 02Motorové vozidlá na pohon stlačeným zemným plynom (CNG)zrušené TPP k 1.1.2017Z

Zrušené TPP bez náhrady

Číslo TPPNázov TPPRok vydaniaDátum registrácieČíslo registráciePoznámka
TPP 702 02Plynovody a prípojky z ocele2002-07-012013-06-113V
TPP 609 01Regulátory tlaku zemného plynu na vstupný tlak do 0,5 MPa2002-07-012013-06-115V
TPP 702 51Prechodová spojka medzi kovovým a plastovým potrubím2002-07-012013-06-116V
TPP 701 02Plynovody zo sklolaminátu2003-02-012013-06-118V
TPP 927 01Kvalifikácia zváračov pre zváranie plynovodov a prípojok z polyetylénu2005-07-012013-06-1111V
TPP 702 07Zásady pre navrhovanie distribučných sietí2006-07-012013-06-1112V
TPP 605 03Technologické schémy regulačných staníc2006-07-012013-06-1113V
TPP 902 01Vlastnosti zemného plynu2006-07-012013-06-1114V
TPP 935 02Zásady umiestňovania hlavného uzáveru plynu2007-07-012013-06-1116V
TPP 920 02Ochrana kovových objektov proti atmosférickým vplyvom2008-08-012013-06-1117V
TPP 946 02Oceľové chráničky vysokotlakových plynovodov – meranie, údržba a rekonštrukcie2008-09-012013-06-1118V
TPP 702 09Prerušenie prietoku plynu v plynovodoch uzatváracími balónmi2009-04-012013-06-1119V
TPP 702 08Metódy pre rekonštrukciu a opravy plynovodov z polyetylénu (+ CD Ax Sila)2009-04-012013-06-1120V
TPP 704 01Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách2009-07-012013-06-1121V
TPP 702 06Plynovody v kolektoroch2009-07-012013-06-1122V
TPP 605 01Regulačné stanice plynu umiestnené pod úrovňou terénu2010-02-012013-06-1124V
TPP 702 11Opravy VTL plynovodov z ocele s najvyšším prevádzkovým tlakom do 40 barov vrátane2011-08-012013-06-1127V
TPP 702 13Kontrola tesnosti plynovodov distribučnej siete2012-01-012013-06-1129V
TPP 702 14Dočasné pripojenie odberateľov v prípade mimoriadnych situácií2012-02-012013-06-1130V
TPP 700 02Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distr. siete subjektmi tretej strany2012-05-012013-06-1131V
TPP 923 01Kvalifikačné kritériá pre organizácie pre výstavbu plynovodov2012-11-012013-06-1133V
TPP 983 01Požiadavky na kvalitu biometánu odovzdávaného do distribučných sietí2012-11-012013-06-1134V
TPP 904 01Označovanie plynárenských zariadení2012-12-012013-06-1135V
TPP 921 01Tvorba WPS a rozsahy WPQR pre zváranie termoplastov v plynárenstve2013-01-012013-06-1136V
TPP 609 02Regulačné zostavy pre uličné plynovody2013-01-01 00:00:012013-06-1137V
TPP 304 02Plniace stanice CNG pre motorové vozidlá2013-03-012013-06-1138V
TPP 701 03Technické a bezpečnostné podmienky pre práce a činnosti vykonávané v ochrannom pásme VTL plynovodov2013-06-012013-06-1139V
TPP 935 01Trasové uzávery plynovodov z oceľových rúr2013-12-012013-11-2540V
TPP 811 01Kogeneračné jednotky na plynné palivá2013-12-032013-12-0341V
TPP 702 01Plynovody a prípojky z polyetylénu2014-04-012014-04-252V
TPP 702 15 Čuchačky na plynovody a prípojky2014-04-012014-04-251nové TPPV
TPP 702 12Domové prípojky z ocele a PE2014-05-012014-05-053V
TPP 916 01Prevádzka a údržba plynárenských zariadení - Všeobecné zásady2014-05-012014-05-054V
TPP 702 04Opravy plynovodov s prevádzkovým tlakom do 400 kPa vrátane2014-07-042014-07-045V
TPP 605 02Regulačné stanice plynu na distribučných sieťach2015-03-012015-03-031V
TPP 704 04Použitie vlnovcových ohybných potrubí z nehrdzavejúcej ocele na rozvody plynu v budovách s prevádzkovým tlakom do 50 kPa vrátane2016-07-072016-07-072V
TPP 605 04Regulačné stanice plynu pre kompresorové stanice prepravnej siete2016-10-122016-10-123V
TPP 906 01Podmienky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a/alebo zásobníkov2017-05-152017-05-152V
TPP 920 03Pasívna protikorózna ochrana vysokotlakových prepravných oceľových plynovodov uložených v zemi2018-04-172018-04-171V
TPP 934 01Zariadenia na meranie objemu plynu2018-12-122018-12-122V
TPP 920 04Aktívna protikorózna ochrana prepravných a distribučných plynovodov2019-04-152019-04-151V
TPP 702 10-R3Plynovody a prípojky s vysokým tlakom2019-12-102019-12-102revízia TPPV
TPP 918 01-R3Odorizácia zemného plynu2020-06-152020-06-151V
TPP 907 01Zemné práce pri výstavbe a rekonštrukcii vysokotlakových plynovodov prevádzkovateľa prepravnej siete2020-12-092020-12-092V
TPP 609 02-R1Regulačné zostavy2021-10-062021-10-06001V
TPP 702 02-R1Plynovody a prípojky z ocelerevízia TPPP
TPP 403 02Motorové vozidlá na pohon stlačeným zemným plynom (CNG)2001-08-012013-06-111zrušené TPP k 1.1.2017Z