Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) nesúhlasí s návrhom na zrušenie odvodových stropov, tak ako ho prezentoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Tento krok je podľa nej v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR, neprispeje k stabilizácii ekonomiky v súčasnom pandemickom období a v konečnom dôsledku spôsobí odlev vysoko kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia.

Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení deklarovala ako jeden z cieľov zníženie vysokého odvodového zaťaženia, takže návrh na zrušenie odvodových stropov je v rozpore s tým, k čomu sa vláda pred viac ako rokom zaviazala.

V súčasnosti absolútne nie je dôvod rušiť stropy na platenie sociálnych odvodov, keďže situácia v podnikoch v dôsledku korony stále nie je stabilizovaná.

Týmto krokom sa ideme dotknúť najmä vysokokvalifikovaných zamestnancov, ktorých je na trhu práce tak či tak nedostatok. Hrozí, že títo budú naďalej odchádzať do zahraničia, bez toho, aby potom pracovali a platili dane a odvody u nás. Dotklo by sa to hlavne legálnych príjmov, ale nie príjmov z čiernej ekonomiky alebo špekulantov, ktorí si to vedia zariadiť iným spôsobom. Je to tak aj v rozpore s cieľom získať našich kvalifikovaných ľudí späť zo zahraničia domov, aby sa vrátili a pracovali na Slovensku. Pretože akonáhle im budeme zvyšovať ich daňové a odvodové povinnosti, ľahko si spočítajú, kde sa im viac oplatí pracovať.

SOPK verí, že vláda tento zámer ešte prehodnotí, že bude brať do úvahy všetky tieto argumenty a uvedomí si, že budovať modernú slovenskú ekonomiku sa bez vysoko kvalifikovanej a dobre zaplatenej pracovnej sily nedá. Rozdiel medzi ekonomickou úrovňou Slovenska a ostatnými vyspelými krajinami hlavne západnej Európy sa tak bude ďalej prehlbovať.