Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je dôležitá najmä z hľadiska riadneho chodu ekonomiky. Musíme zabezpečiť, aby ekonomika fungovala, aby sa neprepúšťalo, aby priemysel mohol vyrábať, aby fungovali služby. Veď práve v ekonomike sa vytvárajú tak potrebné zdroje napríklad aj pre zdravotníctvo, školstvo a ďalšie oblasti.

Delenie občanov na kategórie – zaočkovaní a nezaočkovaní – je veľmi citlivé a môže priniesť veľa problémov a napätia. Každý človek má zodpovednosť za svoje zdravie a musí sa slobodne rozhodnúť pre jednu alternatívu pri zohľadnení všetkých pozitív i negatív. Je to o vyváženej spoločnosti, vzájomnom rešpekte. Prestaňme neustále deliť spoločnosť. My teraz naozaj nepotrebujeme rozdelenú spoločnosť, pretože tá stráca dynamiku a ak chce Slovensko uspieť v medzinárodnej konkurencii, musí sa posúvať dopredu a rásť.

Je správne, že nezaočkovaní budú mať zadarmo testy hradené štátom na vstup do obchodov a do zamestnania a že sa v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie budú môcť testovať priamo na pracovisku. Treba mať stále na zreteli potreby našej ekonomiky. Po druhej vlne pandémie sa ekonomika spamätáva pomaly, niektoré sektory sú ňou zasiahnuté mimoriadne intenzívne. Takže stále je aktuálna otázka kúpyschopnosti obyvateľstva, spotreby, výroby… Pokiaľ sa nezaočkovaní ľudia budú pravidelne testovať, zamestnávatelia budú mať prehľad o tom, koľko pracovníkov majú k dispozícii, a budú si tak vedieť lepšie nastavovať výrobné a obchodné plány, než ako to bolo na začiatku, pred viac ako rokom, keď pandémia vypukla.

Hradenie testov nezaočkovaným zo strany štátu nie je ničím neobvyklým. Na druhej strane je však namieste otázka, kto bude hradiť zamestnávateľom náklady spojené s testovaním, keď sa budú zamestnanci testovať bezplatne priamo u zamestnávateľa.