Ministerstvo financií SR predložilo 8. marca 2021 do medzirezortného pripomienkového konania Plán obnovy a odolnosti SR. Na svojej webovej stránke v tejto súvislosti uvádza, že v rámci transparentného prístupu v prípravách plánu obnovy sa tak k jednotlivým reformám a investíciám budú môcť vyjadriť všetky pripomienkujúce subjekty vrátane verejnosti.

Ministerstvo financií na svojej stránke ďalej informuje: „Máme za sebou 8 mesiacov tvrdej práce. Dokument, ktorý sa zväčša pripravuje 2 až 3 roky, sme museli stihnúť za menej ako rok. Rokovali sme s odborníkmi, so zástupcami miest, obcí i žúp, so zástupcami zamestnávateľov, s poslancami i mimovládnymi organizáciami,“ povedal podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger.

Ministerstvo zároveň pripravuje sériu okrúhlych tematických stolov, na ktoré prizvalo široké spektrum odbornej verejnosti vrátane samospráv, zamestnávateľov, odborov, mimovládnych organizácii, ale aj zástupcov relevantných ministerstiev, ktoré zodpovedajú za prípravu jednotlivých komponentov. Súčasne sa pokračuje v ďalšom kole intenzívnych rokovaní s Európskou komisiou.

„Netvrdím, že každá pripomienka bude prijatá, ale garantujem vám, že každý zmysluplný návrh posúdime a keď reálne vylepší obsah, do Plánu obnovy a odolnosti ho zahrnieme,“ povedal minister Heger.

Zároveň skonštatoval, že plán obnovy je nesporne najdiskutovanejší vládny dokument za posledné desaťročie.

„Tie najlepšie riešenia spoločenských problémov sa môžu zrodiť len v širokej diskusii. Iba v širokej diskusii sa môžeme dopracovať k inovatívnej ekonomike, modernému štátu a zdravej, čistej krajine,“ povedal.

Plán je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie koronavírusu. Jeho príprava je založená na dodržiavaní prísnych požiadaviek Európskej komisie vrátane vyčlenenia 37 % alokácie na zelenú a 20 % na digitálnu transformáciu.

Plán obnovy a odolnosti SR sa zameriava na 5 priorít: zelená ekonomika (2 170 mil. €); vzdelávanie (800 mil. €); veda, výskum a inovácie (700 mil. €); zdravie (1 450 mil. €) a efektívna verejná správa (1 030 mil. €). Je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote približne 6 miliárd eur.

„Verím, že Plán obnovy a odolnosti naši občania budú vnímať ako poctivú snahu zlepšiť život na Slovensku. Zlepšiť ho všetkým ľuďom, každému. Zlepšiť zdravotnú starostlivosť, postaviť nové nemocnice, zlepšiť vzdelávanie, verejnú dopravu, životné prostredie, prehĺbiť digitálne zručnosti, zlepšiť prístup ľudí k spravodlivosti, mať stabilný dôchodkový systém, ktorý nebude znamenať rozvrat verejných financií,“ povedal minister Hegera a dodal, že výsledkom bude inovatívna ekonomika, moderný štát a zdravá krajina.

Prvý zo série okrúhlych stolov na tému „Zelené Slovensko“ sa konal 10. marca 2021. SOPK zastupoval jej podpredseda Július Kostolný.

Prečítajte si:
Zhodnotenie okrúhleho stola k Plánu obnovy (časť: Zelené Slovensko)
Vystúpenie podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného na okrúhlom stole k Plánu obnovy (časť: Zelené Slovensko)
Plán obnovy a odolnosti SR