V. Služby organizovania obchodných misií

SOPK má uzatvorenú stovku dohôd o spolupráci s obchodnými komorami v zahraničí. V rámci týchto dohôd sú aj ustanovenia o vysielaní a prijímaní komorových obchodných delegácií na obchodné misie. Pre výrobné a obchodné spoločnosti, ale aj iné hospodárske subjekty, ktoré chcú nadviazať obchodné vzťahy s potenciálnymi partnermi v zahraničí, ale aj tie, ktoré chcú svoje vzťahy rozšíriť na ďalších partnerov, je výhodné učiniť tak práve ako člen komorovej delegácie na obchodnej misii. Obchodná misia pod značkou SOPK dáva pre zahraničie záruku serióznosti jej účastníkov a tak je aj prijímaná.

Obchodnej misie SOPK sa môžu zúčastniť hospodárske a iné subjekty bez ohľadu na to, či sú členmi SOPK alebo nie. Obchodné misie organizuje Úrad SOPK a jednotlivé regionálne komory.

Pri organizovaní obchodnej misie SOPK poskytuje všetky služby súvisiace s cestou, programom misie a zabezpečením kontaktov a stretnutí so zahraničnými partnermi.

Cenník platný od 1.10.2015

P.č. Druh služby Organizačné náklady
bez DPH 20% s DPH 20%
1. Organizovanie obchodných misií, zasadnutí spoločných hospodárskych výborov, misií spojených s návštevou veľtrhov a výstav a pod. člen SOPK: 15% z nákladov na účastníka, avšak 15% z nákladov na účastníka + DPH, avšak
najmenej 100,00€ najmenej 120,00€
nečlen SOPK: 25% z nákladov na účastníka, avšak 25% z nákladov na účastníka + DPH, avšak
najmenej 150,00€ najmenej 180,00€