Slovenská obchodná a priemyselná komora od svojho vzniku (1992) disponuje rozsiahlymi údajmi o podnikateľských subjektoch a aj o ich predmete činnosti. V prípade záujmu Vám sprostredkujeme výber z nasledovných databáz:

P.č. Druh služby cena bez DPH 20%
člen SOPK nečlen SOPK
1. Výber adries z databázy firiem
a) elektronická forma bezplatne 4,00€/adresa
b) papierová forma bezplatne 5,00€/adresa
2. Vyhľadávanie adries zahraničných firiem z katalógov
a) elektronická forma bezplatne 4,00€/adresa
b) papierová forma bezplatne 5,00€/adresa
3. Vyhľadávanie adries zahraničných firiem z CD nosičov
a) elektronická forma 4,00€/adresa 8,30€/adresa
b) papierová forma 5,00€/adresa 9,30€/adresa
4. Výber z ponúk a dopytov domácich, zahraničných firiem
a) jedna ponuka bezplatne 8,30€/adresa
b) CD s ponukami za 14 dní 16,60€ 33,20€
c) predplatné na 1/2 roka 116,20€ 232,40€
5. Zverejnenie obchodnej ponuky na Internete bezplatne bezplatne
6. Informácia o veľtrhoch a výstavách
a) elektronická forma 3,30€/adresa 6,60€/adresa
b) papierová forma 4,20€/adresa 8,30€/adresa
7. Informácia o teritóriu od 41,50€ od 83,00€
8. Evidovanie nečlenov v informačnej databáze bezplatne bezplatne
9. Inzercia na web stránke – banner 132,00€/mesiac 264,00€/mesiac

Poznámky:
Komora nezodpovedá za prípadné zmeny podaných informácií ostatných podnikateľských subjektov (nečlenov) od poslednej aktualizácie.