Predstavujeme Obchod, priemysel, hospodárstvo aj ako sprostredkovateľa informácii, ktoré sú pre podnikateľské subjekty prostriedkom k realizácii ich predmetu činnosti.

Náklad a distribúcia: OPH vychádza v náklade 2 600 kusov a je priamo zasielaný na adresy podnikateľských subjektov podľa pravidelne aktualizovanej databázy členov komory. Obchod, priemysel, hospodárstvo podnikatelia vnímajú hlavne ako poradenské periodikum, ktoré pravidelne sprostredkováva informácie o chystaných stretnutiach (misie podnikateľov, veľtrhy ap.) či konkrétne ponuky výrobnej alebo obchodnej spolupráce so zahraničnými firmami.

Prečo inzerovať v periodiku SOPK?

  • Cielená skupina – priama distribúcia periodika podnikateľom.

INZERCIA – rozmery a cena
Zľavy:

  • Z uvedených cien poskytujeme členom SOPK základnú zľavu 50 %.
  • Tri opakovania po sebe: 8 %
  • Štyri a viac opakovaní po sebe: 10 %

Technické údaje:

  • Podklady možno dodať v týchto formátoch: .jpg, .png, .gif. pdf
  • V prípade dodania kreatívy s preklikom je potrebné dodať zvlášť kreatívu a zvlášť kódy

Nová forma inzercie – VIZITKA:

  • Podklady treba dodať vo wordovskom súbore
  • Údaje o firme: názov podľa obchodného registra, niekoľkoslovná charakteristika zamerania činnosti firmy, logo firmy (vo formáte pdf, .jpg, ,png, .gif), adresa, IČO, IČ DPH, www adresa

Termín dodania podkladov – rok 2021:

Číslo Uzávierka (články + inzercia) Inzercia (objednávky) Vychádza
2021-2 22.1.2021 18.1.2021 1.2.2021
3 19.2. 15.2. 1.3.
4 26.3. 22.3. 6.4.
5 23.4. 19.4. 3.5.
6 28.5. 24.5. 7.6.
7 25.6. 21.6. 6.7.
8 23.7. 19.7. 2.8.
9 27.8. 23.8. 6.9.
10 24.9. 20.9. 4.10.
11 29.10. 25.10. 7.11.
12 26.11. 22.11. 6.12.
2022-1 17.12.2021 13.12.2021 10.1.2022

Kontakt:
Ing. Bibiána Gunišová, tlačová tajomníčka SOPK,
č.tel.: +421 2 67202614
e-mail: bibiana.gunisova@sopk.sk