Mesačník Obchod Priemysel Hospodárstvo sprostredkúva podnikateľom a ďalším záujemcom aktuálne informácie súvisiace s hospodárskou situáciu na Slovensku, o aktivitách SOPK v prospech podnikateľskej sféry, ktoré jej môžu pomôcť v každodennej podnikateľskej činnosti. Sú to napr. rôzne vzdelávacie aktivity, spoločné účasti na zahraničných veľtrhoch a výstavách, podnikateľské misie atď.

Od januára 2019 SOPK vydáva mesačník Obchod Priemysel Hospodárstvo v elektronickej forme. K dispozícii je na webovej stránke www.sopk.sk. Členom SOPK a ďalším osobám a inštitúciám (partnerské zamestnávateľské inštitúcie, ministerstvá, samosprávy, zastupiteľské úrady v SR atď.) sa doručuje na nimi zadanú e-mailovú adresu.

Súčasťou každého vydania mesačníka od apríla do decembra sú samostatné prílohy jednotlivých regionálnych komôr SOPK. Každá regionálna komora SOPK má takto možnosť v jednom čísle mesačníka Obchod Priemysel Hospodárstvo prezentovať svoj región, svoje aktivity a služby pre podnikateľov či zaujímavých a úspešných členov SOPK.

INZERCIA – rozmery a cena
Zľavy:

  • Z uvedených cien poskytujeme členom SOPK základnú zľavu 50 %.
  • Tri opakovania po sebe: 8 %
  • Štyri a viac opakovaní po sebe: 10 %

Technické údaje:

  • Podklady možno dodať v týchto formátoch: .jpg, .png, .gif. pdf
  • V prípade dodania kreatívy s preklikom je potrebné dodať zvlášť kreatívu a zvlášť kódy

Nová forma inzercie – VIZITKA:

  • Podklady treba dodať vo wordovskom súbore
  • Údaje o firme: názov podľa obchodného registra, niekoľkoslovná charakteristika zamerania činnosti firmy, logo firmy (vo formáte pdf, .jpg, ,png, .gif), adresa, IČO, IČ DPH, www adresa

Termín dodania podkladov – rok 2022:

Číslo Uzávierka (články + inzercia) Inzercia (objednávky) Vychádza
2/2022 28.1.2022 24.1.2022 7.2.2022
3 25.2. 21.2. 7.3.
4 25.3. 21.3. 4.4.
5 22.4. 20.4. 2.5.
6 27.5. 23.5. 6.6.
7 24.6. 20.6. 4.7.
8 22.7. 18.7. 1.8.
9 26.8. 22.8. 5.9.
10 23.9. 19.9. 3.10.
11 28.10. 24.10. 7.11.
12 25.11. 21.11. 5.12.
1/2023 30.12.2021 28.12.2021 9.1.2023

Kontakt:
Ing. Bibiána Gunišová, tlačová tajomníčka SOPK,
č.tel.: +421 2 67202614
e-mail: bibiana.gunisova@sopk.sk