Publikácie z edičnej činnosti SOPK

Slovenská obchodná a priemyselná komora v rámci svojich aktivít vydáva pre podnikateľské subjekty aj publikácie hospodárskeho zamerania, ktoré obsahujú aktuálne témy, mapujúce dianie v podnikateľskom prostredí. Špeciálne sprostredkováva aj publikácie z edície Medzinárodnej obchodnej komory, ktoré obsahom a zameraním presahujú rámec Slovenskej republiky.

Titul cena bez DPH 10%
člen SOPK nečlen SOPK
Katalóg veľtrhov a výstav v SR 2021 3,90€ 4,90€
INCOTERMS® 2020 – bilingválna publikácia SJ, AJ
Pravidlá MOK na výklad tuzemských a medzinárodných obchodných podmienok
29,91€ 40,91€
Zodpovednosť za výrobok v Európskej únii, v Českej republike a v Slovenskej republike
Autori: JUDr. Petr Záruba, JUDr. Martin Pospíšil
Publikácia je k dispozícii len v Košickej regionálnej komore SOPK: Bačíkova 5, 040 01 Košice; tel.: 055/622 06 40
6,00€ 10,00€
Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2020 + očakávania podnikateľskej sféry (rozbor výsledkov ekonomického prieskumu SOPK 2019-2020) 14,00€ 14,50€
Pravidlá MOK na výklad tuzemských a medzinárodných obchodných pravidiel. Incoterms 2010 – bilingválna publikácia 23,90€ 39,90€
Sprievodca dohovorom o karnete ATA 2,20€ 4,30€
Kľúčové slová v medzinárodnom obchode v AJ, NJ, SJ, ŠJ, FJ a TJ 8,30€ 11,60€
Zmenka v obchodnom styku z pohľadu bankovej a súdnej praxe 5,00€ 8,30€
UNCTAD/ICC Pravidlá pre doklady multimodálnej dopravy 2,00€ 3,30€
Vzorová zmluva MOK o medzinárodnom obchodnom zastúpení 5,80€ 11,60€
Jednotné zvyklosti a pravidlá pre dokumentárne akdreditívy 3,06€ 6,93€
Investovanie a obchodovanie na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch. Manažment rizík. 10,00€ 11,60€
Technika zahraničného obchodu 5,30€ 7,30€
Ochrana spotrebiteľa v SR a EU 1,70€ 3,32€
Elektronické publikácie cena bez DPH 20%
člen SOPK nečlen SOPK
Sprievodca MOK Incoterms 2010 21,25€ 35,41€

Kúpu publikácií možno dohodnúť:

  • Úrad SOPK: Grösslingová 4, Bratislava
    Daniela Širáňová, č.tel.: +421 2 54433272
  • Úrad SOPK: Viedenská cesta 5 (výšková budova Incheby)
    Anna Slatinová, č.tel.: +421 2 67202620
  • Regionálne komory SOPK