Publikácie z edičnej činnosti SOPK

Slovenská obchodná a priemyselná komora v rámci svojich aktivít vydáva pre podnikateľské subjekty aj publikácie hospodárskeho zamerania, ktoré obsahujú aktuálne témy, mapujúce dianie v podnikateľskom prostredí. Špeciálne sprostredkováva aj publikácie z edície Medzinárodnej obchodnej komory, ktoré obsahom a zameraním presahujú rámec Slovenskej republiky.

Titul cena bez DPH 10%
člen SOPK nečlen SOPK
Dovozný a vývozný obchodný prípad (2002) 4,98 € 6,97 €
Incoterms 2010 15,00 € 20,00 €
Incoterms 2020 29,91 € 40,91 €
Invest. a obchod na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch.Manažment rizík (2006) 10,00 € 11,60 €
Jednotné pravidlá pre inkasá. Revízia 522/1995 MOK Paríž (1997) 1,66 € 3,32 €
Kľúčové slová v medzinárodnom obchode v AJ,NJ,SJ,ŠJ,FJ,TJ (1999) 8,30 € 11,60 €
Slovensko a EU. Ochrana spotrebiteľa. 1,70 € 3,32 €
Sprievodca dohovorom o karnete ATA (1996) 2,20 € 4,30 €
Sprievodca dok. akreditívom. Príručka MOK k Jednotným zvyklostiam (1994) 3,06 € 6,93 €
Technika zahraničného obchodu (2007) 5,30 € 7,30 €
Vzorová zmluva MOK o medzinárodnom obch.zastúpení (2003) 5,80 € 11,60 €
Vzorová medzinárodná kúpna zmluva MOK priemysel. tovaru na predaj (2000) 4,98 € 7,64 €
Zákon č.9/1992 SNR o obch. a priem.komorách (Stanovy, rok. poriadok) 2015 1,00 € 1,30 €
Zmenka v obchodnom styku z pohľadu bankovej a súdnej praxe (2001) 5,00 € 8,30 €
Slobodný pohyb tovaru 6,64 € 13,28 €
Pravidlá UNCTAD ICC 2,00 € 3,30 €
Preprava a zasielateľstvo v medz. obchode 8,14 € 9,63 €
Medzinárodné štandardy pre finanč. Výkaz IFRS 2,73 € 4,09 €
Súbor odporúčaní pre zjednodušenie medz.obchodu 7,00 € 10,00 €
Sprievodca pravidlami určovania 7,64 € 9,63 €
Základy exportu a importu 7,80 € 8,30 €
Zodpovednosť za výrobok v EU,CR a SR 6,00 € 10,00 €
Elektronické publikácie cena bez DPH 20%
člen SOPK nečlen SOPK
Sprievodca MOK Incoterms 2010 14,00 € 18,70 €

Kúpu publikácií možno dohodnúť:

  • Úrad SOPK: Grösslingová 4, Bratislava
    Daniela Širáňová, č.tel.: +421 2 54433272
  • Úrad SOPK: Viedenská cesta 5 (výšková budova Incheby)
    Anna Slatinová, č.tel.: +421 2 67202620
  • Regionálne komory SOPK