P.č. certifikát, zariadenie cena bez DPH 20% s DPH 20%
1. Kvalifikovaný certifikát (KC)
V zmysle §7 ods. 1 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise.
Platnosť 1 rok 21,67€ 26,00€
Platnosť 2 roky 43,33€ 52,00€
Platnosť 3 roky 65,00€ 78,00€
2. Siemens Pack pre ZEP (KC + SSCD + čítačka)
Obsahuje KC1, čipovú SIM kartu Siemens vrátane licencie na CardOS API a USB Shell Token čítačku SIM kariet
Platnosť 1 rok 76,67€ 92,00€
Platnosť 2 roky 96,67€ 116,00€
Platnosť 3 roky 116,67€ 140,00€
3. Certifikát pre elektronický podpis
V zmysle §6 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise
Platnosť 1 rok 16,67€ 20,00€
4. Zrušenie certifikátu zdarma
5. Sprostredkovateľský poplatok zdarma
pre členov SOPK
10,00€ 12,00€

Pracoviská Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory vydávajúce certifikáty pre elektronický podpis

 • Banskobystrická regionálna komora SOPK, Nám.Š.Moysesa 4, Banská Bystrica
  Ing. Mária Dvořáčková, č.tel.: +421 48 4125635
 • Nitrianska regionálna komora SOPK, Akademická 4, Nitra
  Ing. Ivan Belka, č.tel.: +421 37 7336730
 • Prešovská regionálna komora SOPK – od apríla 2021 už túto službu neposkytuje
 • Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, Trenčín
  Martin Plško, č.tel.: +421 32 6520035
  Jaroslav Šmíd, č.tel.: +421 32 6529418
  Poznámka: Trenčianska regionálna komora SOPK má osobitný cenník
 • Trnavská regionálna komora SOPK, Trhová 2, Trnava
  Ing. Natália Štrbíková, č.tel.: +421 33 5512745