Dokumenty ku žiadosti

Vzory

Vysvetlivky

Často kladené otázky

Pôvod tovaru- prečo a ako?

Pôvod tovaru je základná charakteristika tovaru na colné účely z hľadiska identifikácie miesta jeho proveniencie – vzniku na území danej jednotlivej krajiny alebo regiónu, tzv. ekonomická štátna príslušnosť tovaru.

Čo je osvedčenie o pôvode tovaru?

Osvedčenie o nepreferenčnom pôvode/Certificate of Origin (ONP/CO) je medzinárodný colný doklad osvedčujúci „pôvod tovaru“, t. j., že tovar bol vyťažený (suroviny), vypestovaný (rastlinný pôvod), vychovaný (živočíšny pôvod), alebo vyrobený v danej krajine alebo na colnom území.

Na čo slúži ONP/CO?

Ako doklad pre colné konanie pri dovoze tovaru v krajine určenia a/alebo doklad pre akreditívne formy platby za dovezený tovar a pre licenčné konanie. Napríklad, na jeho základe stanovuje dovozný colný orgán výšku colnej sadzby (tzv. zmluvná sadzby cla) pri dovoze podľa colných koncesii UK GATT´94.

Kto vydáva ONP/CO v SR?

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako verejnoprávna inštitúcia je poverená touto činnosťou na základe zákona NR SR č. 9/92 Zb. v znení neskorších predpisov1. Vydávajúce pracoviská SOPK sú na úrade komory a na všetkých úradoch regionálnych komôr SOPK (vo všetkých krajských mestách SR).

SOPK poskytuje certifikačné služby pre celú podnikateľskú verejnosť SR, bez ohľadu na členstvo v komore.

Na základe akých pravidiel sa vydáva ONP/CO?

SOPK uplatňuje pri osvedčovaní pôvodu tovaru nepreferenčné pravidlá pôvodu podľa colných predpisov EÚ a medzinárodných dohovorov (WTO, Annex K of the Revised Kyoto Convention), a v súlade so štandardmi Medzinárodnej obchodnej komory (ICC) a Svetovej colnej organizácie (WCO), podľa ktorých je SOPK od r. 2014 akreditovaná ICC v Paríži.

Ako sa určuje nepreferenčný pôvodu tovaru v EÚ?

Nepreferenčné pravidla EÚ ustanovujú dva spôsoby na získanie pôvodu tovaru v jednej krajine, alebo na jedinom (colnom) území EÚ:

  1. Prvý spôsob sa týka tovaru, ktorý bude v jedinej krajine (1) úplne získaný alebo (2) vyrobený výhradne z materiálov úplne získaných v tejto krajine,
  2. Druhý spôsob sa uplatní, ak sa na výrobe tovaru zúčastní viac ako jedna krajina, t.j. tovar bude vyrobený z materiálov pochádzajúcich z dvoch alebo viacerých krajín alebo území.

Aká je platnosť ONP/CO?

Platnosť ONP/CO je 12 mesiacov odo dňa jeho vydania SOPK.