SOPK zabezpečuje, na základe žiadosti a za úhradu, aj sprievodné služby pre žiadateľov, ktorým vydala osvedčenia, alebo osvedčenie listiny vidovaním, a to:

  • vyššie overenie (super legalizácia) listín na konzulárnom odbore MZVaEZ SR v Bratislave,
  • konzulárna legalizácia listín na konzulátoch zahraničných zastupiteľských úradov v Bratislave, Viedni, Prahe, Budapešti na základe a podmienok podľa dohody so SOPK.

Dokumenty

Informácie