Sekcia bánk a poisťovní

  • predseda sekcie: Ing. Andrej Zaťko, Poštová banka, a.s., Bratislava
  • pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava

Sekcia energetiky

  • pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava

Sekcia teplárenstva

  • predseda sekcie: Ing. Vojtech Červenka, MH Teplárenský holding (MHTH)
  • pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava

Sekcia cestovného ruchu

  • podpredseda sekcie: Ing. Ernest Nagy, Incheba, a.s., Bratislava
  • tajomník sekcie: Ing. Ingrid Neuwirthová
   č.tel: 02/67202615
   e-mail: ingrid.neuwirthova@sopk.sk
  • pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava

Sekcia veľtrhov a výstav

  • predseda sekcie: Ing. Róbert Kanás, agrokomplex NÁRODNÉ VýSTAVISKO, š.p., Nitra
  • pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava

Sekcia logistiky a zasielateľstva

  • predseda sekcie: Ing. František Komora, Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Bratislava
  • pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava

Sekcia cestnej dopravy

  • predseda sekcie: Ján Jurica, J.A.A.S., s.r.o., Senica

Sekcia nerudných surovín

  • predseda sekcie: Ing. Martin Dováľ, Ipeľské tehelne, a.s., Lučenec

Sekcia dodávateľov investičných celkov

  • predseda sekcie: Ing. Ján Kukučka, ALTIA s.r.o., Levice

Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu

  • predseda sekcie: Ing. Marek Holubek, eterna, s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Sekcia výrobných strojov a náradia

  • predseda sekcie: Ing. Jozef Guspan, ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s., Košice

Agro-potravinárska sekcia

  • predseda sekcie: Ing. Dušan Janíček, Slovenské cukrovary, s.r.o., Sereď

Sekcia odborného, ďaľšieho a celoživotného vzdelávania

  • predseda sekcie: Ing. Peter Smolár, Spojená škola, Nižná
  • dokumenty:

Sekcia výskumu a vývoja

  • predseda sekcie: Ing. Peter Klamo, IP SERVIS, s.r.o., Bratislava
  • pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava

Elektrotechnická sekcia

  • podpredseda sekcie: Ing. Ondrej Marček, EVPÚ a.s., Nová Dubnica

Sekcia výrobcov obranného priemyslu Slovenskej republiky

  • podredseda sekcie: Ing. Sim Miroslav, ZTS – ŠPECIÁL, a.s., Dubnica nad Váhom

Sekcia odpadového hospodárstva

  • predseda sekcie: RNDr. Michael Sebíň, PhD., NATUR-PACK, a.s., Bratislava

Sekcia kultúry a podpory podnikania v kultúre

  • predseda sekcie: Ing. Jaroslav Horečný, VÝTVARNÁ AGENTÚRA A1 Ing. Jaroslav Horečný, Žilina