Sekcia bánk a poisťovní
predseda sekcie: Ing. Andrej Zaťko, 365.bank, a.s., Bratislava
tajomník sekcie: Ing. Viliam Gonda
č.tel.: 02/62410147
e-mail: viliam.gonda@sopk.sk
pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava
dokument: Stanovy sekcie
Sekcia energetiky
tajomník sekcie: Ing. Viliam Gonda
č.tel.: 02/62410147
e-mail: viliam.gonda@sopk.sk
pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava
dokument: Stanovy sekcie
Sekcia teplárenstva
predseda sekcie: Ing. Vojtech Červenka, MH Teplárenský holding (MHTH)
tajomník sekcie: Ing. Viliam Gonda
č.tel.: 02/62410147
e-mail: viliam.gonda@sopk.sk
pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava
Sekcia cestovného ruchu
podpredseda sekcie: Ing. Ernest Nagy, Incheba, a.s., Bratislava
tajomník sekcie: Ing. Ingrid Neuwirthová
č.tel: 02/67202615
e-mail: ingrid.neuwirthova@sopk.sk
pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava
Sekcia veľtrhov a výstav
predseda sekcie:  Ing. Alexander Rozin, PhD., Incheba, a.s., Bratislava
tajomník sekcie: Ing. Ingrid Neuwirthová
č.tel: 02/67202615
e-mail: ingrid.neuwirthova@sopk.sk
pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava
Sekcia logistiky a zasielateľstva
predseda sekcie: Ing. František Komora, Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Bratislava
tajomník sekcie: Ing. Ingrid Neuwirthová
č.tel: 02/67202615
e-mail: ingrid.neuwirthova@sopk.sk
pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava
Sekcia dopravy
predseda sekcie: Ján Jurica, J.A.A.S., s.r.o., Senica
tajomník sekcie: Mgr. Peter Kovář
č.tel: 033/5512744
e-mail: peter.kovar@sopk.sk
pracovisko SOPK: RK SOPK Trnava, Kapitulská 12, 917 01 Trnava
Sekcia nerudných surovín
predseda sekcie: Ing. Martin Dováľ, Ipeľské tehelne, a.s., Lučenec
tajomník sekcie: Ing. Marína Spírová, PhD.
č.tel: 048/4125633
e-mail: marina.spirova@sopk.sk
pracovisko SOPK: RK SOPK Banská Bystrica, Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
Sekcia dodávateľov investičných celkov
predseda sekcie: Ing. Ján Kukučka, ALTIA s.r.o., Levice
tajomník sekcie: Martin Plško
č.tel: 032/6520035
e-mail: martin.plsko@sopk.sk
pracovisko SOPK: RK SOPK Trenčín, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu
predseda sekcie: Ing. Marek Holubek, eterna, s.r.o., Bánovce nad Bebravou
tajomník sekcie: Ing. Ľudovít Mičuda
č.tel: 032/6525275
e-mail: ludovit.micuda@sopk.sk
pracovisko SOPK: RK SOPK Trenčín, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Sekcia výrobných strojov a náradia
predseda sekcie: Ing. Jozef Guspan, ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s., Košice
tajomník sekcie: Martin Plško
č.tel: 032/6520035
e-mail: martin.plsko@sopk.sk
pracovisko SOPK: RK SOPK Trenčín, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Agro-potravinárska sekcia
predseda sekcie: Ing. Dušan Janíček, Slovenské cukrovary, s.r.o., Sereď
tajomník sekcie: Ing. Eva Tománková
č.tel: 033/5512588
e-mail: eva.tomankova@sopk.sk
pracovisko SOPK: RK SOPK Trnava, Kapitulská 12, 917 01 Trnava
Sekcia odborného, ďaľšieho a celoživotného vzdelávania
predseda sekcie: Ing. Peter Smolár, Spojená škola, Nižná
tajomník sekcie: Mgr. Anna Cabajová
č.tel: 041/7235655
e-mail: sekcieza@za.scci.sk
pracovisko SOPK: RK SOPK Žilina, Halkova 31, 010 01 Žilina
dokumenty: Stanovy sekcie
Výbor sekcie ODCV na VO 2019-2022
Metodický pokyn na maturitné skúšky
Metodický pokyn na maturitné skúšky – pre obchodné akadémie
Metodický pokyn na záverečné skúšky
Sekcia výskumu a vývoja
predseda sekcie: Ing. Peter Klamo, IP SERVIS, s.r.o., Bratislava
tajomník sekcie: Ing. Ingrid Neuwirthová
č.tel: 02/67202615
e-mail: ingrid.neuwirthova@sopk.sk
pracovisko SOPK: Úrad SOPK Bratislava, Viedenská cesta 5, Bratislava
Elektrotechnická sekcia
podpredseda sekcie: Ing. Ondrej Marček, EVPÚ a.s., Nová Dubnica
tajomník sekcie: Ing. Natália Štrbíková
č. tel.: 033/55 12 745
email: natalia.strbikova@sopk.sk
pracovisko SOPK: RK SOPK Trnava, Kapitulská 12, 917 01 Trnava
Sekcia výrobcov obranného priemyslu Slovenskej republiky
podredseda sekcie: Ing. Tibor Straka, MSM holding, s.r.o., Dubnica nad Váhom
tajomník sekcie: Ing. Eva Tománková
č.tel: 033/5512588
e-mail: eva.tomankova@sopk.sk
pracovisko SOPK: RK SOPK Trnava, Kapitulská 12, 917 01 Trnava
Sekcia odpadového hospodárstva
predseda sekcie: RNDr. Michael Sebíň, PhD., NATUR-PACK, a.s., Bratislava
tajomník sekcie: Ing. Ivana Kondášová
č.tel.: 02/48291247
e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk
pracovisko SOPK: RK SOPK Bratislava, Jašíková 6, 826 73 Bratislava
Sekcia kultúry a podpory podnikania v kultúre
predseda sekcie: Ing. Jaroslav Horečný, VÝTVARNÁ AGENTÚRA A1 Ing. Jaroslav Horečný, Žilina
tajomník sekcie: Katarína Machovičová
č.tel: 041/7646966
e-mail: colnezaza@za.scci.sk
pracovisko SOPK: RK SOPK Žilina, Halkova 31, 010 01 Žilina