SPOLOČNÝ LIST ZAMESTNÁVATEĽOV MINISTROVI HOSPODÁRSTVA R. SULÍKOVI O SKRÁTENÍ NARIADENEJ KARANTÉNY