Ústredie:

Dr.h.c. doc. Ing Peter Mihók, CSc.predseda SOPK
Adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
č.tel.: +421 2 54131228
email: predseda@sopk.sk
Ing. Martin Hrivíkgenerálny tajomník SOPK
Adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
č.tel.: +421 2 54433291
email: martin.hrivik@sopk.sk
JUDr. Iveta Šteffekovátajomníčka predsedu SOPK
Adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
č.tel.: +421 2 54131159
email: iveta.steffekova@sopk.sk

Rozhodcovský súd

JUDr. Elena Mihokovágenerálna tajomníčka RS SOPK
Adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
č.tel.: +421 2 54131168
email: rozsud@sopk.sk

Úradné hodiny

  • Pondelok – štvrtok: 08.30 hod. – 15.30 hod.
  • Piatok: 08.30 hod. – 15.00 hod.

Útvar medzinárodnej spolupráce

Ing. Jozef Rajtárriaditeľ útvaru
Adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
č.tel.: +421 2 54433272
email: jozef.rajtar@sopk.sk

Útvar informatiky a komunikácie

Ing. Viliam Gondariaditeľ útvaru
pracovisko: Viedenská cesta 5-7, Bratislava
korenšpodenčná adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
č.tel.: +421 2 62410147
email: viliam.gonda@sopk.sk
Ing. Bibiána Gunišovátlačová tajomníčka
pracovisko: Viedenská cesta 5-7, Bratislava
korenšpodenčná adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
č.tel.: +421 2 67202614
email: bibiana.gunisova@sopk.sk

Útvar ekonomiky a správy

Ing. Mária Štrbováriaditeľka útvaru
pracovisko: Viedenská cesta 5-7, Bratislava
korenšpodenčná adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
č.tel.: +421 2 67202621
email: maria.strbova@sopk.sk