Zaujíma vás, aký bude najnovší vývoj v oblasti slovenskej a svetovej ekonomiky v roku 2022? Ako ekonomiku ovplyvnila pandémia COVID-19?

Pozývame Vás na ekonomickú konferenciu, ktorá sa bude konať 27. januára 2022 (štvrtok) od 10.00 do 12.00 h.

Hlavné témy, ktorými chceme priniesť komplexný obraz o hospodárskom prostredí v roku 2022, budú prezentovať členovia vlády SR (Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) a iných významných inštitúcií SR (Národná banka Slovenska, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť).

V rámci programu bude daná možnosť podnikateľom vystúpiť v diskusii s konkrétnymi otázkami a príspevkami.

Prognóza vývoja ekonomiky, ako aj očakávania slovenských firiem spracované na základe výsledkov dotazníkového prieskumu, bude vydaná aj knižne. Publikáciu obdrží každý účastník konferencie.

Rezervujte si dátum!