Slovenská obchodná a priemyselná komora vás pozýva zapojiť sa do
Európskeho ekonomického prieskumu EUROCHAMBRES 2022, ktorý sa vykonáva
každý rok v krajinách Európskej únie s cieľom monitorovať podnikateľské
prostredie a očakávania podnikateľov na budúci rok.

Vyplnený dotazník je možné vyplniť ONLINE najneskôr do 4. októbra 2021.