SOPK bude i naďalej vydávať osvedčenia o pôvode a poskytovať ďalšie certifikačné služby v štandardnom režime. Zmena by mohla nastať iba na priamy pokyn príslušných orgánov, čo však neočakávame. Osvedčenie akejkoľvek skutočnosti v medzinárodnom obchode sa vykonáva na základe podnetu – žiadosti subjektu, ktorý hodlá uskutočniť medzinárodnú obchodnú aktivitu alebo už má kontrakt na dodávku tovaru.Je zodpovednosťou subjektu vedieť, či môže splniť zamýšľanú dodávku, či tomu nebránia prijaté obmedzenia, embargá a pod. Také okolnosti sa pri posudzovaní žiadostí certifikačným pracoviskom neskúmajú, posudzuje sa splnenie pravidiel pre vydanie osvedčenia, procesných i hmotných, napr. pravidiel nepreferenčného pôvodu tovaru.