6. VOLEBNÉ OBDOBIE (2017 – 2022) – PREDSTAVENSTVO SOPK

Predseda:
MIHÓK Peter, Dr. h. c. doc. Ing., CSc. – Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo

Podpredsedovia:
SLEZÁK Vladimír, Ing. – Siemens s.r.o., Bratislava
KOSTOLNÝ Július, Ing. – Martimex – holding, akciová spoločnosť, Martin
KARAFFA Miloslav, Ing. – ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov (vznik mandátu 20. 4. 2017)

Generálny tajomník:
HRIVÍK Martin, Ing. – SOPK Bratislava

Ďalší členovia predstavenstva:
ANTALIČ Pavol, Ing., MBA – EXIMA, spol. s r.o., Banská Bystrica
BRHEL Jozef, Ing. – PATRIA INVEST, a.s., Bratislava
CAP Igor, JUDr., MBA – WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., Košice
CSOLLÁR Gabriel, Ing. – COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava
ĎURČEK Adrián, Ing. – Súkromná spojená škola CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL, Bratislava
HAJDÍK Dušan, Ing. – RONA, a.s., Lednické Rovne (vznik mandátu 25. 4. 2019)
HALUŠKA Dušan, Ing. – AA++ s.r.o., Čadca / Will, spol. s r.o., Čadca
HEJCMAN Thomas Jan, Dipl. Volksw. – Východoslovenská energetika Holding, a.s., Košice (vznik mandátu 26. 4. 2018)
LIŠKA Peter, Ing. – VUJE, a.s., Trnava
PECHA Ľubomír, Ing. – RONA, a.s., Lednické Rovne (zánik mandátu k 25. 4. 2019)
SLEZÁK Rudolf, Ing. – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava (vznik mandátu 11. 10. 2018 – kooptácia))
VAŠKOVIČ Ladislav, Ing., CSc. – Krištáľové krídlo s. r. o., Bratislava
VILÁGI Oszkár, JUDr. – SLOVNAFT, a.s., Bratislava

Predstavenstvo tvoria aj 8 predsedovia predstavenstiev regionálnych komôr SOPK:

(BB) KRIVÁŇ Július, Ing. Železiarne Podbrezová a. s., Podbrezová
(BA) JUNAS Igor, Ing. – Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava
(KE) DRABIK Ladislav, Ing., PhD. – Kolonial Košice, a.s., Košice.(ukončený mandát k 31. 7. 2017)
(KE) DOLNÝ Milan, Ing., CSc. – HOLDING a.s., Bratislava / UEZ, s.r.o., Humenné (vo funkcii predsedu regionálnej komory od 1. 8. 2017 do 20. 2. 2018)
Ing. Milan Dolný. podpredseda Košickej regionálnej komory SOPK, od 1. 8. 2017 nahradil po odstúpení z funkcie predsedu predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK Ing. Ladislava Drabika (Kolonial Košice, a.s., predseda predstavenstva), kým Valné zhromaždenie Košickej regionálnej komory SOPK vo februári 2018 nezvolí nového predsedu
(KE) CAP Igor, JUDr., MBA – WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., Košice (vo funkcii predsedu RK od 20. 2, 2018)
Valné zhromaždenie Košickej regionálnej komory SOPK 20. 2. 2018 zvolilo do funkcie predsedu predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK JUDr. Igora Capa, MBA.
(NR) ONDREJKA Viliam – ViOn, a. s., Zlaté Moravce
(PO) OLEJÁR Ľubomír, Ing. – GOHR, s.r.o., Veľký Šariš
(TN) PAULEN Boris, Dipl. Ing., PhD. – Strojstav CM s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
(TT) GABRIEL Ján, Ing. – AGROPO s. r. o., Zvončín
(ZA) VAŠANIČ Milan, Ing., PhD. – SAROR BROKER, a.s., Žilina 

6. VOLEBNÉ OBDOBIE (2017 – 2022) – DOZORNÁ RADA SOPK

Predseda:
DOBRODENKA Ladislav, Ing., PhD. – Program® spol. s r.o., Trenčín (ukončený mandát k 20. 4. 2017, vo voľbách v roku 2017 už nekandidoval)
TKÁČ Jozef, Ing. – J & T FINANCE GROUP SE, organizačná zložka, Bratislava (začiatok mandátu 20. 4. 2017)

Podpredsedníčka:
MACEKOVÁ Jaroslava, Ing. – SLZ NOVA, a.s., Hnúšťa

Členovia:
BAKEŠ Vladimír, Ing. – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava (začiatok mandátu 20. 4. 2017)
GÁL Jozef – MICROCOMP – Computersystém, s.r.o., Nitra (začiatok mandátu 20. 4. 2017)
KESTLER Vladimír, Ing. – OMNIA HOLDING, SE, organizačná zložka, Bratislava
LELKES Juraj, Ing. – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Bratislava (ukončený mandát k 20. 4. 2017, vo voľbách v roku 2017 už nekandidoval)
LÍŠKA Ján, Ing. – MONDI SCP, a.s., Ružomberok (ukončený mandát k 20. 4. 2017)