5. VOLEBNÉ OBDOBIE (2012 – 2017) – PREDSTAVENSTVO SOPK

Predseda:
MIHÓK Peter, doc. Ing., CSc. – SOPK Bratislava

Podpredsedovia:
SLEZÁK Vladimír, Ing. – SIEMENS s.r.o., Bratislava
KOSTOLNÝ Július, Ing. – Martimex – holding, a.s., Martin
LUČKANIČ Daniel – LUMARKT, s.r.o, Košice (31. 12. 2013 ukončil členstvo v SOPK a vzdal sa funkcie podpredsedu SOPK)
SMARŽÍK Imrich, Ing. – SEZ KROMPACHY, a. s., Krompachy (od 15. 4. 2014 – do konca volebného obdobia, do volieb 20. 4. 2017)

Generálny tajomník:
HRIVÍK Martin, Ing. – SOPK Bratislava

Členovia predstavenstva:
ANTALIČ Pavol, Ing. – EXIMA, s. r. o., Banská Bystrica
BRATKO Štefan, Ing. – NOMA Trenčín, a. s. / EXPO CENTER a.s., Trenčín
BRHEL Jozef, Ing. – PATRIA Consulting & Development, a. s., Bratislava
CSOLLÁR Gabriel, Ing. – COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava
ĎURČEK Adrián, Ing. – TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava
HANČÁK Robert, Ing. – eustream, a.s. (kooptovaný 11. 6. 2014)
HANZEL Jaroslav, Ing. – Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
KASSAY Štefan, prof. PhDr. Ing., DrSc. – I.D.C. Holding a.s. Bratislava
KATO Ján, RNDr. – Váhostav – SK, a.s., Žilina (ukončený mandát k 26. 9. 2014)
MURAJDA Matúš, Ing. – GEMOR Fashion, s.r.o., Prešov (spoločnosť ukončila členstvo v SOPK k 1. 4. 2014)
SCHULTZ Otto, Ing. – VUJE, a.s., Trnava
TKÁČ Jozef, Ing. – J&T FINANCE GROUP, a.s., Bratislava
VAŠKOVIČ Ladislav. Ing., CSc. – Krištáľové krídlo s. r. o., Bratislava (8. 10. 2013 ho Predstavenstvo SOPK kooptovalo za člena Predstavenstva SOPK)
VILÁGI, Oszkár, JUDr. – SLOVNAFT, a.s., Bratislava
HOLEČEK Jaroslav, Ing. – ZAP SR, Bratislava – predseda Výboru SOPK pre vzdelávanie

Stály hosť:
SIVÁK Rudolf, Dr. h. c. prof. Ing., PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave

Predstavenstvo tvoria aj 8 predsedovia predstavenstiev regionálnych komôr SOPK:

(BB) KRIVÁŇ Július, Ing. – Železiarne Podbrezová, a.s., Podbrezová
(BA) JUNAS Igor, Ing. – KERAMETAL, a.s., Bratislava
(KE) CHLEBO Vladimír, Ing., CSc. – OTMS, s.r.o., Košice (mandát ukončený 5. 3. 2013 )
(KE) GROCHOVÁ Mária, JUDr. – IQ SERVIS, a.s., Košice
Mária Grochová bola na Valnom zhromaždení Košickej regionálnej komory SOPK dňa 5. 3. 2013 zvolená za predsedníčku regionálnej komory; k 31. 12. 2013 bola zrušená Košická regionálna komora SOPK vrátane zániku mandátov predstavenstva regionálnej komory a zániku mandátu predsedníčky regionálnej komory)
(KE) DRABIK Ladislav, Ing., PhD. MBA – Kolonial Košice, a. s. (začiatok mandátu 3. 6. 2014)
(NR) ONDREJKA Viliam – ViOn, a.s., Zlaté Moravce
(PO) KARAFFA Miloslav, Ing. – Elcom, s.r.o., Prešov
(TN) PAULEN Boris, Ing., PhD. – Strojstav CM, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
(TT) GABRIEL Ján, Ing. – Plastic People, s.r.o., Bratislava / AGROPO s.r.o.,Zvončín
(ZA) HALUŠKA Dušan, Ing. – AFC–ZTS, a.s., Vysoká nad Kysucou / FBH, s. r. o. Čadca / AA++ s.r.o., Čadca (zmena obchodného názvu od 8. 9. 2016) 

5. VOLEBNÉ OBDOBIE (2012 – 2017) – DOZORNÁ RADA SOPK

Predseda:
DOBRODENKA Ladislav, Ing., PhD. – Program® spol. s r.o., Trenčín

Členovia:
KESTLER Vladimír, Ing. – OMNIA HOLDING, SE, organizačná zložka, Bratislava
LELKES Juraj, Ing. – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Bratislava
LÍŠKA Ján, Ing. – MONDI SCP, a.s., Ružomberok
MACEKOVÁ Jaroslava, Ing. – SLZ CHÉMIA, a.s., Hnúšťa