4. VOLEBNÉ OBDOBIE (2007 – 2012) – PREDSTAVENSTVO SOPK

Predseda:
MIHÓK Peter, doc. Ing., CSc. – Heineken Slovensko, a.s. Nitra

Podpredsedovia:
KOLLÁRIK Peter, Ing. – Siemens s.r.o., Bratislava (do roku 2009 – odchod do dôchodku)
SLEZÁK Vladimír, Ing. – Siemens s.r.o., Bratislava (od roku 2009)
KOSTOLNÝ Július, Ing. – Martimex – holding, a.s., Martin
LUČKANIČ Daniel – LUMARKT, s.r.o., Košice

Generálny tajomník:
HRIVÍK Martin, Ing.

Členovia:
ANTALIČ Pavol, Ing. – EXIMA, s.r.o., Banská Bystrica
BOČKAY Ján, Ing. – Hotel LUX B&B, s.r.o., Banská Bystrica
BRATKO Štefan, Ing. – NOMA, a.s., Trenčín
ČOREJ Stanislav, Ing. – RoTTel, s.r.o., Prešov
ĎURČEK Adrián, Ing. – COOP Jednota Bratislava, s.d., Bratislava
GABRIEL Ján, Ing. – Plastic People, s.r.o., Bratislava
GROCHOVÁ Mária, JUDr. – IQ SERVIS, a.s., Košice
HALUŠKA Dušan, Ing. – AFC-ZTS, a.s., Vysoká nad Kysucou
CHLEBO Vladimír, Ing., CSc. – OTMS, s.r.o., Košice
JUNAS Igor, Ing. – Kerametal, a.s., Bratislava
LAPUNÍK Miroslav, Ing. – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
MURAJDA Matúš, Ing. – GEMOR Fashion, s.r.o., Prešov
ONDREJKA Viliam – ViOn, a.s., Zlaté Moravce
PAULEN Boris, Ing. – Strojstav Nové Mesto nad Váhom, a.s., Nové Mesto nad Váhom
SCHULTZ Oto, Ing. – VÚJE, a.s., Trnava
SIVÁK Rudolf, Dr.h.c. prof. Ing., PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave
ŠTEFANEC Mojmír, Ing. – VÁHOSTAV-SK, a.s., Žilina
TKÁČ Jozef, Ing. – J&T Finance Group, a.s., Bratislava
VAŠKOVIČ Ladislav, Ing., CSc. – AGAS, s.r.o., Bratislava
WOJNAR Bohdan, Ing. – Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava

4. VOLEBNÉ OBDOBIE (2007 – 2012) – DOZORNÁ RADA SOPK

Predseda:
DOBRODENKA Ladislav, Ing., CSc. – Program® spol. s r.o., Trenčín

Členovia:
KRAJČOVIČ Viliam, Ing. – WESTAR, a.s., Bratislava
LELKES Juraj, Ing. – Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Bratislava
LÍŠKA Ján, Ing. – Mondi Business Paper SCP, a.s., Ružomberok
MACEKOVÁ Jaroslava, Ing. – SLZ CHÉMIA, a.s. , Hnúšťa