3. VOLEBNÉ OBDOBIE (2002 – 2007) – PREDSTAVENSTVO SOPK

Predseda:
MIHÓK Peter, doc. Ing., CSc.

Podpredsedovia:
JANKULÁK Jozef, Ing. – KIMEX, a.s., Košice
KOLLÁRIK Peter, Ing. – Siemens s.r.o., Bratislava
KOSTOLNÝ Július, Ing. – Martimex, a.s., Martin

Generálny tajomník:
HRIVÍK Martin, Ing.

Členovia:
ANTALIČ Pavol, Ing. – EXIMA, s.r.o., Banská Bystrica
BARANEC Pavol, Ing. – FORWARD, s.r.o., Považská Bystrica
BIROŠ Stanislav, Ing. – RONA, a.s., Lednické Rovne
BOČKAY Ján, Ing. – Hotel LUX B&B, s.r.o., Banská Bystrica
BRATKO Štefan, Ing. – OZETA odevné závody, a.s., Trenčín
ČOREJ Stanislav, Ing. – KŘIŽÍK, a.s., Prešov
DOBROCKÝ Juraj, Ing. arch. – AVANT, a.s., Lučenec
GOCHOVÁ Mária, JUDr. – IQ SERVIS, a.s., Košice
HALUŠKA Dušan, Ing. – AVC – Automobilová výroba Čadca, s.r.o., Čadca
CHLEBO Vladimír, Ing., CSc. – OTMS, s.r.o., Košice
CHUDOBA Štefan, Ing. – ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., Bratislava
JUNAS Igor, Ing. – Kerametal, a.s., Bratislava
KENDRA Pavol, JUDr. – BUKÓZA PÍLA, a.s., Hencovce
KOLLÁR Jozef, RNDr. – DUSLO, a.s., Šaľa
LÍŠKA Ján, Ing. – SCP – Severoslovenské celulózky a papierne, a.s., Ružomberok
PILLÁR Vincent, Dr.h.c. Ing. ,. Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
ŠKODNÝ Jozef, Ing. – ELTEC, a.s., Piešťany
UHRÍK Jozef, Ing., CSc. – Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
VAŠKOVIČ Ladislav, Ing., CSc. – Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
ZAČKA Alexander, Ing. – Levitex, a.s., Levice

3. VOLEBNÉ OBDOBIE (2002 – 2007) – DOZORNÁ RADA SOPKM

Predseda:
DOBRODENKA Ladislav, Ing., CSc. – DELTA INVEST, s.r.o., Trenčín

Členovia:
KRAJČOVIČ Viliam, Ing. – WESTAR, a.s., Bratislava
MACEKOVÁ Jaroslava, Ing. – SLZ CHÉMIA, a.s., Hnúšťa
MIKLÓS Vojtech, Ing. – ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o., Bratislava
VALENT Vojtech, Ing. – Chemolak, a.s., Smolenice