2. VOLEBNÉ OBDOBIE (1997 – 2002) – PREDSTAVENSTVO SOPK

Predseda:
MIHÓK Peter, doc. Ing., CSc.

Podpredsedovia:
BELÁŇ Jozef, Ing. – Euro-Comp, s.r.o., Bratislava
LACKO Ivan, Ing. – VSŽ, s.r.o., Košice
LAUKO Milan, Ing. – Martimex, a.s., Martin

Generálny tajomník:
HRIVÍK Martin, Ing.

Členovia:
ANTALIČ Pavol, Ing. – EXIMA, s.r.o., Banská Bystrica
BARANEC Pavol, Ing. – FORWARD, s.r.o., Považská Bystrica
BOČKAY Ján, Ing. – Hotel LUX B&B, s.r.o., Banská Bystrica
BOROVSKÝ Juraj, Ing. – CHIRANA-PREMA, a.s., Stará Turá
BRATKO Štefan, Ing. – OZETA, a.s., Trenčín
CAGALA Milan, Ing., CSc. – VZT Vzduchotechnika, a.s., Nové Mesto nad Váhom
DOBROCKÝ Juraj, Ing. arch. – AVANT, s.r.o., Bratislava
DOMANIŽA Imrich, Ing. – 3D Nové Zámky
GABRIEL Ján, Ing. – Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
HALUŠKA Dušan, Ing. – AVC, a.s., Čadca
HATINA Slavomír, Ing. – Slovnaft, a.s., Bratislava
HRAŇO Róbert, Ing. – Drôtovňa, a.s., Hlohovec
CHLEBO Vladimír, Ing., CSc. – CHIRANA Export – Import, a.s., pobočka Košice
JUNAS Igor, Ing. – Kerametal, a.s., Bratislava
KENDRA Pavol, JUDr. – BUKÓZA, a.s., Vranov nad Topľou
KIŠŠ Štefan, Ing. – Tatraľan, a.s., Kežmarok
RINTEL Igor, Ing. – COOPEX-GROUP, a.s., Bratislava
STERN Juraj, doc. Ing., CSc. – Ekonomická univerzita v Bratislave
ŠIROTŇÁK Jozef, Ing. – VSŽ Export – Import, s.r.o., Košice
UHRÍK Jozef, Ing., CSc. – Volkswagen Bratislava, s.r.o., Bratislava
VAJS Miroslav, Ing. – Harmanecké papierne, a.s., Harmanec
ZAČKA Alexander, Ing. – Levitex, a.s., Levice

2. VOLEBNÉ OBDOBIE (1997 – 2002) – DOZORNÁ RADA SOPK

Predseda:
VRŠKOVÝ Milan, Ing. – Tatra banka, a.s., Bratislava

Členovia:
DOBRODENKA Ladislav, Ing., CSc. – DELTA INVEST, s.r.o., Trenčín
KRAJČOVIČ Viliam, Ing. – OMNIA, a.s., Bratislava
REPOVSKÝ Jozef, Ing. – IRB, a.s., Trebišov
VALENT Vojtech, Ing. – Chemolak, a.s., Smolenice