1. VOLEBNÉ OBDOBIE (1992 – 1997) – PREDSTAVENSTVO SOPK

Predseda:
MIHÓK Peter, Ing., CSc.

Podpredsedovia:
ĽACH Michal, Ing. – Chemosvit, a.s., Svit
LAUKO Milan, Ing. – Martimex, a.s., Martin
RINTEL Igor, Ing. – COOPEX-INVEST, a.s., Bratislava

Generálny tajomník:
HRIVÍK Martin, Ing.

Členovia:
BARANEC Pavol, Ing. – Gumárne Barum, a.s., Púchov
BOČKAY Ján, Ing. – Hotel LUX., Banská Bystrica
BOROVSKÝ Juraj, Ing. – Chirana, a.s., Stará Turá
BRATKO Štefan, Ing. – OZETA, a.s., Trenčín
CAGALA Milan, Ing. – Vzduchotechnika, a.s., Nové Mesto nad Váhom
DOMANIŽA Imrich, Ing. – 3D Nové Zámky
CHLEBO Vladimír, Ing., CSc. – FERROCENTRUM-SERVIS, s.r.o., Košice
JUNAS Igor, Ing. – Kerametal, úč. spol., Bratislava
LOVÍŠKA Jozef, Ing. – UNISET, a.s., Nitra
MACHAVA Milan, Ing. – IDEA, a.s., Nitra
MIHÁLIKOVÁ Magda, Ing. – M-EXPORT, Banská Štiavnica
MUDRÍK Jozef, Ing. – Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
PAUČULA Milan, JUDr. – Slovenská ovčiarska spoločnosť, a.s., Ružomberok
REPOVSKÝ Jozef, Ing. – NOVEX, výrobné družstvo, Michalovce
STYK Peter, Ing. – OTYK, s.r.o., Bratislava
ŠIROTŇÁK Jozef, Ing. – obchodná spoločnosť VSŽ, s.r.o., Košice
VAJS Miroslav, Ing. – Harmanecké papierne, a.s., Harmanec
UHRÍK Jozef, Ing. – Volkswagen, s.r.o., Bratislava

1. VOLEBNÉ OBDOBIE (1992 – 1997) – DOZORNÁ RADA SOPK

Predseda:
VRŠKOVÝ Milan, Ing. – Tatra banka, a.s., Bratislava

Členovia:
DOBRODENKA Ladislav, Ing., CSc. – Program-Invest, a.s., Trenčín
KRAJČOVIČ Viliam, Ing. – OMNIA, a.s., Bratislava
KURILLA František, Ing. – FAV, s.r.o., Bardejov
ŠEDIVÁ Zuzana, Ing. – Interhotely Tatry, Starý Smokovec