Nahrávam Udalosti

Slovenská obchodná a priemyselná komora a Mexická obchodná rada pre zahraničný obchod, investície a technológie vás pozývajú na 22. mexický kongres zahraničného obchodu, ktorý sa bude konať v dňoch 25.-26. novembra 2021 online. Podujatie bude dvojjazyčné (simultánny preklad španielčina-angličtina).

Hlavnou témou kongresu je Zahraničný obchod: Kľúč k hospodárskemu rastu Mexika s cieľom podporiť zahraničný obchod, priame zahraničné investície a technologický rozvoj. Zároveň sa bude prezentovať a diskutovať o zaujímavých témach a scenároch, ktoré v dôsledku COVID-19 vytvárajú nové trendy v medzinárodnom obchode v oblasti hospodárskej, sociálnej a pracovnej. Táto dôležitá udalosť umožní analyzovať rôzne pohľady na otázky súvisiace s domácimi a medzinárodnými operáciami podnikateľskej komunity.

Viac informácií a detailný program nájdete na stránke: http://www.congresocomce.org.mx/en

Registrácia: http://www.congresocomce.org.mx/en/registro

Go to Top