Predseda výboru: Ing. Ladislav Vaškovič, Csc.
Krištáľové krídlo, s.r.o., Bratislava
č.tel.: 0903/475202
e-mail: lvaskovic@stonline.sk

Tajomník výboru: JUDr. Iveta Šteffeková
č.tel.: 02/54131159
e-mail: iveta.steffekova@sopk.sk

Členovia výboru:

 • Ing. Juraj Borgula
 • Ing. Adrián Ďurček, Cambridge international school, s. r. o., Bratislava
 • Ing. Ján Gabriel, AGROPO s.r.o., Zvončín, predseda Trnavskej RK SOPK
 • Ing. Dušan Dvořák, KIA Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom
 • Ing. Dušan Haluška, WILL, spol. s r.o., Čadca
 • Ing. Károly Hodossy, Evergreen Consulting, Dunajská Streda
 • Ing. Miloslav Karaffa, ELCOM, spol. s r.o., Prešov
 • Ing. Monika Kohútová, EXIMBANKA SR, Bratislava
 • Ing. Ľubomír Kollarik, Alliant, s.r.o., Bratislava
 • Ing. Peter Magvaši , CSc., hosť. Prof., CEIT, n.o., Žilina
 • Ing. Tomáš Malatinský, SAG Elektrovod, a.s., Bratislava
 • Ing. Vladimír Masár
 • Mgr. Miroslava Remenárová, JAGUAR LAND ROVER SLOVAKIA s.r.o.
 • Ing. Ivan Šramko
 • Ing. Jozef Tkáč, J&T Finance Group, SE, organizačná zložka, Bratislava
 • Stály hosť: Ing. Andrej Zaťko, predseda Sekcie bánk a poisťovní SOPK, Poštová banka, a.s.

Základné úlohy Ekonomického výboru SOPK ako koordinačného, výkonného a iniciatívneho orgánu SOPK pre oblasť ekonomiky a hospodárskej politiky boli stanovené nasledovne:

 • koordinovať vzťahy zainteresovaných subjektov, členov SOPK pre oblasť ekonomiky, hospodárskej politiky a pre rozvoj podnikania v SR,
 • vyjadrovať sa k makroekonomickým otázkam hospodárskej a menovej politiky SR, ako aj k ich dopadu na podnikateľskú sféru,
 • pripravovať kvalifikované stanoviská do orgánov komory k ekonomickým otázkam,
 • posudzovať vplyv legislatívnych opatrení na rozvoj podnikania,
 • vyjadrovať sa k pripravovaným legislatívnym opatreniam v ekonomickej oblasti,
 • iniciatívne navrhovať Predstavenstvu SOPK potrebné opatrenia k rozvoju aktivít podnikateľských subjektov v SR, ako aj k odstraňovaniu bariér pre rozvoj podnikania,
 • iniciatívne predkladať odporúčania na úpravy právnych predpisov v oblasti podnikania,
  a to prostredníctvom volených orgánov SOPK, prípadne po konzultácii s ďalšími výbormi a sekciami SOPK.