Na základe členstva v SOPK máte možnosť čerpať zľavy na nákup tovaru a služieb od firiem, ktoré sa do aktivity SOPK – člen členovi – zapojili. 

Zoznam firiem, ktoré ponúkajú členom SOPK zľavy:

ŠKODA Auto Slovensko s.r.o.www.skoda-auto.sk

Sabinovská 6, 821 02 Bratislava

Ponúkané produkty a služby:

 • predaj a dodanie nových cestných motorových vozidiel Škoda
 • 2 % zľava pri kúpe od 10 vozidiel prostredníctvom vybraných autorizovaných zmluvných obchodníkov – Auto Valušek, s.r.o., Bratislava, Ing. Minárik, s.r.o., Žilina, QALT spol. s r.o., Košice
 • pri potvrdených objednávkach nad 50 vozidiel sa množstevná zľava zvýši

 

NEOGRAFIA, a.s.www.neografia.sk,

Sučianska 32A, 038 61 Martin – Priekopa

Ponúkané produkty a služby:

 • polygrafia, vydavateľstvo, tlač, kalendáre, plagáty, maloobchod – knihy, noviny, časopisy, kancelárske potreby, stavebná činnosť, prenájom – stavebné a demolačné práce
 • pri odbere do 20 ks: zľava 15 %
 • pri odbere nad 20 ks: zľava 25 %

 

EIBEN s.r.o.www.eiben.sk

Na Hôrke 3, 960 01 Zvolen

Ponúkané produkty a služby:

 • konzoly, profily pre rozvody vody, plynu, klimatizácie, káblových rozvodov a pre solárne kolektory
 • od 331,94 € do 3 319,39 € zľava 5 %
 • od 3 319,39 € do 33 193,92 € zľava 10 %
 • od 33 193,92 € zľava 15 %

 

SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.www.diamant.sk

Kúpeľná 107, 962 71 Dudince

Ponúkané produkty a služby:

 • kúpeľno-liečebné pobyty v Liečebnom ústave Diamant a Kúpeľnom dome Achát v Dudinciach zľava 10%

 

MICROCOMP – Computersystém s. r. o.www.microcomp.sk

Kupecká 9, 949 01 Nitra

Ponúkané produkty a služby:

 • predaj a servis výpočtovej techniky – bežné zľavy na hardvér a softvér 3 %
 • zľava na hardvér IBM 10 %

 

SLZ NOVA a.s. www.slznova.sk

Hlavná 133, 981 11 Hnúšťa

Ponúkané produkty a služby:

 • drevené uhlie: 0,5 % zo základnej ceny za 1 kg
 • cementačné prášky: 0,5 % zo základnej ceny za 1 kg
 • aktívne uhlie a chemické sorbenty: 1 % zo základnej ceny za 1 kg
 • estery kyseliny octovej a rozpúšťadlá: 0,5 % zo základnej ceny za 1 kg,
 • riedidlá do farieb: 1 % zo základnej ceny za 1 ks, resp. 1 kg,
 • minerálne hnojivá na báze Zeolitu: 1 % zo základnej ceny za 1 ks, resp. 1 kg
 • prostriedky individuálnej ochrany: 3 % zo základnej ceny za 1 ks, resp. 1 kg
 • preverenie kvality funkčných vlastností filtrov a masiek: 2 % z ceny za skúšku

 

KON – RAD spol. s r.o., www.kon-rad.sk

Cesta na Senec 15725/24, 830 06Bratislava

Ponúkané produkty a služby:

 • nákup alkoholu – zľava 5 %

 

AGRO CS Slovakia, a.s.www.agrocs.cz

Nám. republiky 5, 984 01Lučenec

Ponúkané produkty a služby:

 • 3 % zľava z cien výrobkov spoločnosti z aktuálne platného cenníka
 • v ostatnom pri dodávkach platia Všeobecné dodacie podmienky, ktoré sú súčasťou platného cenníka

 

LUNATEX, s.r.o.www.lunatex.sk

Borová 34, 010 01Žilina

Ponúkané produkty a služby:

 • zľava 10 % z cien celého sortimentu pri nákupe do 663,88 €
 • zľava 15 % z cien celého sortimentu pri nákupe nad 663,88 €

 

nebotra consulting s.r.o.www.nebotra.com

Bellušova 10, 974 01Banská Bystrica

Ponúkané produkty a služby:

 • internetové prezentácie -20 %
 • tlačové prezentácie -10 %
 • sklenené produkty a realizácie -10 %
 • preklady, tlmočenie, sprevádzanie zahraničných návštev, starostlivosť o VIP -20 %

 

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., www.thermosolar.sk

Na Vartičke 14, Žiar nad Hronom

Ponúkané produkty a služby uvedené na webovej stránke www.thermosolar.sk: 

Solárne termické a fotovoltické systémy a príslušenstvo k nim:

 • pri nákupe do 5 000 €: 10 % zľava z cenníkových cien
 • pri nákupe nad 5 000 €: 15 % zľava z cenníkových cien

 

SVETOM.SK s. r. o., www.svetom.sk

Na Karlove 25, Banská Bystrica

Ponúkané produkty a služby na webovej stránke www.svetom.sk:

Táto zľava sa vzťahuje na nasledovné produkty:

 • letecké zájazdy do celého sveta – 5 %
 • samostatné ubytovacie služby v rámci celého sveta – 4 %
 • plavby po celom svete – 4 %
 • poznávacie pobyty na celom svete – 4 %
 • VIP servis (24-hodinová asistencia v zahraničí) – 20 %

 

ESPIK Group s.r.o.www.espik.sk

Orlov 133, 065 43 Orlov

Ponúkané produkty a služby:

 • 10 % zľava na zber a vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a bývalých potravín
 • 10 % zľava na čistenie lapačov tukov

 

Preklady bez hraníc, s. r. o.www.prekladybezhranic.sk

Gusevova 1415/6, 821 09 Bratislava

Ponúkané produkty a služby:

15% zľava na úradné aj neúradné preklady medzi:

 • slovenským jazykom a českým jazykom
 • slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi
 • slovenským jazykom a neeurópskymi jazykmi
 • dvomi jazykmi, z ktorých ani jeden nie je slovenský