SOPK ponúka svojim členom rady zliav a výhod v rôznych oblastiach tovarov a služieb. Na základe členstva v SOPK je možnosť čerpania zliav na tovar a služby s vopred dohodnutými firmami.

Zoznam firiem, ktoré ponúkajú členom SOPK zľavy:

ŠKODA Auto Slovensko, s.r.o.www.skoda-auto.sk, Sabinovská 6, 821 02 Bratislava
Ponúkané produkty a služby:

 • predaj a dodanie nových cestných motorových vozidiel škoda
 • 2% zľava pri kúpe od 10 prostredníctvom vybraných autorizovaných zmluvných obchodníkov – Auto Valušek, s.r.o. Bratislava, Ing.Minárik, s.r.o. Žilina, QALT spol. s r.o. Košice
 • pri potvrdených objednávkach nad 50 vozidiel sa množstevná zľava zvýši

 

Neografia, a.s.www.neografia.sk, Sučianska 32A, 038 61 Martin – Priekopa
Ponúkané produkty a služby:

 • polygrafia, vydavateľstvo, tlač, kalendáre, plagáty, maloobchod-knihy, noviny, časopisy, kancelárske potreby, stavebná činnosť, prenájom-stavebné a demolačné práce
 • pri odbere do 20ks: zľava 15%
 • pri odbere nad 20ks: zľava 25%

 

AHP PLUS, s.r.o.www.ahphydraulika.sk
Robotnícka 841, 039 01 Tur. Teplice

Ponúkané produkty a služby:

 • 10-15% zľava na hydraulické mechanizmy, pumpy, motory, hydraulické motory, SaZ s mechanickým pohonom, kovové konštrukcie a iné.

 

EIBEN, s.r.o.www.eiben.sk

Na Hôrke 3, 960 01 Zvolen

Ponúkané produkty a služby:

 • konzoly, profily pre rozvody vody, plynu, klimatizácie, kábelových rozvodov a pre solárne kolektory
 • od 331,94€ do 3 319,39€ zľava 5%
 • od 3 319,39€ do 33 193,92€ zľava 10%
 • od 33 193,92€ zľava 15%

 

TATRATOUR Slovakia, s.r.o.www.tatratour.sk
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava

Ponúkané produkty a služby:

 • pri objednávke zahraničných zájazdov za cenu zníženú o 12% zo základnej ceny zájazdu vrátane dopravy pri uhradení zálohy vo výške 50% do 15.4.
 • pri objednávke zahraničných zájazdov za cenu zníženú o 10% zo základnej ceny zájazdu vrátane dopravy pri uhradení zálohy vo výške 50% od 16.4.

 

SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.www.diamant.sk
Kúpeľná 107, 962 71 Dudince

Ponúkané produkty a služby:

 • Kúpeľno-lečebné pobyty v Liečebnom ústave Diamant a Kúpeľnom dome Achát v Dudinciach 10% zľava

 

MICROCOMP – Computersystém s.r.o.www.microcomp.sk
Kupecká 9, 949 01 Nitra

Ponúkané produkty a služby:

 • predaj a servis výpočtovej techniky – bežné zľavy na hrdware a software 3%
 • zľava na hardware IBM 10%

 

SLZ NOVA, a.s.
Hlavná 133, 981 11 Hnúšťa

Ponúkané produkty a služby:

 • drevené uhlie: 0,5% zo základnej ceny za kg,
 • cementačné prášky: 0,5% zo základnej ceny za kg,
 • aktívne uhlie a chemické sorbenty: 1% zo základnej ceny za kg,
 • estery kyseliny octovej a rozpúšťadlá: 0,5% zo základnej ceny za kg,
 • riedidlá do farieb: 1% zo základnej ceny za ks, resp. kg,
 • minerálne hnojivá na báze Zeolitu: 1% zo základnej ceny za ks, resp. kg
 • prostriedky individuálnej ochrany: 3% zo základnej ceny za ks, resp. kg
 • preverenie kvality funkčných vlastností filtrov a masiek: 2% z ceny za skúšku.

 

KON-RAD spol. s r.o.,www.kon-rad.sk, Cesta na Senec 15725/24, 830 06Bratislava
Ponúkané produkty a služby:

 • nákup alkoholu – zľava 5%

 

AGRO CS Slovakia, a.s.www.agrocs.cz, Nám. republiky 5, 984 01Lučenec
Ponúkané produkty a služby:

 • 3% zľava z cien výrobkov spoločnosti z aktuálneho platného cenníka
 • v ostatnom pri dodávkach platia Všeobecné dodacie podmienky, ktoré sú súčasťou platného cenníka

 

LUNATEX, s.r.o.www.lunatex.sk, Borová 34, 010 01Žilina
Ponúkané produkty a služby:

 • zľava 10% z cien celého sortimentu pri nákupe do 663,88€
 • zľava 15% z cien celého sortimentu pri nákupe nad 663,88€

 

KC MULTIPLAST, s.r.o.www.kcm.sk, Pri Rajčianke 24, 010 01Žilina
Zľava 3% na nasledovné produkty a služby

 • výroba a montáž plastových okien a dverí z plnetrojkomorového alebo šesťkomorového profilového systému
 • výroba a montáž vonkajších roliet a rolovacích garážových brán a doplnkového materiálu
 • vnútorné a vonkajšie parapetné dosky
 • žalúzie v rôznych farbách
 • protihmyzivé sieťky

 

Slovena, a.s.www.slovena.sk, Kysucká cesta 3, 010 01Žilina
Ponúkané produkty a služby:

 • zľava na nákup hotových výrobkov vo výške 10%

 

Nebotra consulting s.r.o.www.nebotra.com, Bellušova 10, 974 01Banská Bystrica
Ponúkané produkty a služby:

 • Internetové prezentácie -20%
 • tlačové prezentácie -10%
 • sklenené produkty a realizácie -10%
 • preklady, tlmočenie, sprevádzanie zahr. návštev, starostlivosť o VIP -20%

 

Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.papartners.sk, Námestie SNP 3, 91701 Trnava
Ponúkané produkty a služby:

 • zľava 15% z cien služieb spoločnosti uvedených v cenníku

 

THERMO/SOLAR Žiar, spol. s r.o. , Na vartičke 14, Žiar nad Hronom
Ponúkané produkty a služby uvedené na webovej stránke www.thermosolar.sk:
Solárne termické a fotovoltické systémy a príslušenstvo k nim:

 • pri nákupe do 5 000 EUR: 10% zľava z cenníkových cien,
 • pri nákupe nad 5 000 EUR: 15% zľava z cenníkových cien.

 

SVETOM.SK s.r.o., Na Karlove 25, Banská Bystrica
Ponúkané produkty a služby na webovej stránke www.svetom.sk:
Táto zl’ava sa vzt’ahuje na nasledovné produkty:

 • Letecké zájazdy do celého sveta – 5%,
 • Samostatné ubytovacie služby v rámci celého sveta – 4%,
 • Plavby v celom svete – 4%
 • Poznávacie pobyty po celom svete – 4%
 • VIP servis /24 hodinová asistencia v zahraničí/ – 20%

 

ESPIK GROUP s.r.o.www.espik.sk
Orlov 133, 065 43 Orlov
Ponúkané produkty a služby:

 • 10% zľava na zber a vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a bývalých potravín
 • 10% zľava na čistenie lapačov tukov

 

Preklady bez hraníc, s.r.o.www.prekladybezhranic.sk
Gusevova 1415/6, 821 09 Bratislava
Ponúkané produkty a služby:

15% zľava na úradné aj neúradné preklady medzi:

 • slovenským jazykom a českým jazykom
 • slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi
 • slovenským jazykom a neeurópskymi jazykmi
 • dvomi jazykmi, z ktorých ani jeden nie je slovenský