Čestné uznanie SOPK sa udeľuje slovenským organizáciám alebo aj jednotlivým občanom za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky, zahraničného obchodu a podnikania a zahraničným organizáciám alebo osobám za zásluhy o rozvoj hospodárskej a obchodnej spolupráce so Slovenskou republikou.

Doteraz boli schválené a udelené Čestné uznania SOPK týmto organizáciám a osobám: