Slovensko na EXPO Dubaj

EXPO Dubaj

Nový termín konania Svetovej výstavy je od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022. V dôsledku pandémie COVID-19 prijali organizátori Expo Dubaj rozhodnutie o ročnom odklade. Buďte súčasťou slovenského pavilónu Ambíciou národnej [...]

Podnikateľská misia na EXPO Dubaj-Global Goals

EXPO Dubaj

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pozýva slovenské podnikateľské subjekty na podnikateľskú misiu v rámci svetovej výstavy EXPO Dubaj, ktorá sa uskutoční počas [...]

Cookies lišta od 1. 2. 2022, webinár

Online

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný seminár: Cookies lišta od 1.2.2022, WEBINÁR Webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., vám napomôže nastaviť vašu cookies lištu podľa nových pravidiel účinných [...]

60€

on-line tréning: Tajomstvá asertivity a efektívnej komunikácie

Webinár

Cieľ a charakteristika tréningu: Tréning prezentuje techniky a účinné metódy asertívneho správania použiteľné v rôznych situáciách (rozhodovací proces, porady, motivačné rozhovory a i.) Je zameraný na spoznanie a uvedomenie si vlastného [...]

BRNO INDUSTRY 4.0 – 2022

BRNO INDUSTRY 4.0  -  2022 je 6. ročník medzinárodnej B2B konferencie o digitalizácii výroby a chytrých technológiách pre priemysel. Rámcový program: Streda, 19. január 2022 9:00 - 18:00     B2B rokovania [...]

Go to Top