Dňa 12.apríla 2022 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie členov Trnavskej regionálnej komory SOPK.

Voľba nového predstavenstva na roky 2022-2027  a rokovanie o ďalších komorových dokumentoch

Predstavenstvo Trnavskej regionálnej komory SOPK

pre volebné obdobie 2022-2027:

Predseda Predstavenstva TTRK SOPK :

Gabriel Ján, Ing., AGROPO s.r.o. Zvončín,obchodný zástupca

Podpredsedovia TTRK SOPK :

Juraj Čajko,Ing., EURO-BREW s.r.o. Trnava,konateľ

Kupec Viliam,Ing., EKOPRAKTIK spol. s r.o.,Trnava,konateľ

Fixek Roman,Ing., Tatrachema výrobné družstvo, Trnava,generálny riaditeľ

Kulcsár Ľudovít,Ing.,COOP Jednota Dun.Streda,spotrebné družstvo,predseda

Členovia Predstavenstva:

Bakičová Iveta, RNDr.Ing.,SOŠ Elektrotechnická,Trnava,riaditeľka

Boleček Adam, Ing.,BOMAT s.r.o. ,Veľké Orvište,riaditeľ a konateľ

Borek Rastislav, ABERIA s.r.o.,Sládkovičovo,konateľ

Nemček Jaroslav, Nemček SONES spol. s r.o. Trnava ,konateľ

Sedlák Michal, Ing.CSc., SEDOS s.r.o.,Krakovany,konateľ

Papík Peter, Ing., SPŠ Dopravná Trnava,riaditeľ

Peterka Jozef, Doc.Ing., STU MTF Trnava, profesor

Tomová Lenka , CARAVAN ENERGO s.r.o.,Bratislava,konateľka

Viteková Erika, REFOREST s.r.o.,Dolné Lovčice,konateľka

Predseda predstavenstva TTRK SOPK poďakoval         končiacemu predstavenstvu Trnavskej RK SOPK a zaželal novému tímu pokračovať         v začatej línii.

Na priebeh volieb dozerala JUDr. Vašková.

Prítomným sa prihovoril predseda SOPK Peter Mihók hodnotil činnosť SOPK z pohľadu Úradu komory, SOPK         skončila s dobrými výsledkami hospodárenia. Poďakoval za účasť vo voľbách do Zhromaždenia Delegátov. Informoval, že veľa delegátov je nových delegátov, výrazná generačná výmena.V rámci svojho príhovoru         tiež spomenul neopomenuteľný vplyv         pandémie na všetky sféry života. Poukázal však na to , že aj napriek všetkým         výzvam s ňou spojených, priniesla         aj urýchlenie zmien a to najmä v oblasti digitalizácie a informatizácie, čo sa však         musí pretaviť aj do nárastu dôrazu na kyberbezpečnosť, kde vidí práve aj dôležitú úlohu SOPK.         Ďalej predseda SOPK sa vo svojom vystúpení zameral na zmeny v podnikaní a obchodovaní vplyvom prebiehajúcim         konfliktom na Ukrajine. Hovoril o  širších súvislostiach, ktoré budú ovplyvňovať vývoj situácie v SR.

Pozvanie vystúpiť v rámci VZ prijal aj župan TSK Jozef Viskupič. Ocenil spoluprácu s  RK a načrtol ďalšie možnosti spolupráce . Prezentoval plánované rozvojové aktivity prispievajúce k podpore podnikania, dalej spomenul modernizáciu cestnej infraštruktúry.

Pozvanie prijala aj  PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH, Prvá zástupkyňa primátora.

Po týchto vystúpeniach členovia SOPK diskutovali k aktuálnym témam, ktoré majú dopad na ich podnikanie, predovšetkým v kontexte vojny na Ukrajine.

Valného zhromaždenia sa zúčastnil aj predseda DR SOPK Jozef Tkáč, podpredseda Predstavenstva SOPK Vladimír Slezák, generálny tajomník SOPK Martin Hrivik a ďalší vzácni hostia.

V tomto roku si Trnavská RK SOPK pripomína 25 rokov         od svojho založenia v Trnave. Pri tejto príležitosti bolo ocenených 6 spoločností, ktoré boli členmi od začiatku pôsobenia komory a z rúk predsedu Predstavenstva TTRK SOPK Jána Gabriela a riaditeľky TTRK SOPK Evy Tománkovej si prevzali darček, ako poďakovanie -knižky s venovaním. Boli to : AGROFINÁL,  spol. s r.o., Ing.Pavlovič., Horden/Euro-Brew/, s.r.o.,Ing. JurajČajko., Reaktortest ,s.r.o.,Ing.Vladimír Chmelík /vz.Ing.Komarňanská/ .,TATRACHEMA, v.d., Ing.RomanFixek., Technický skúšobný  ústav Piešťany, š.p.,  Ing.Jaroslav Crkoň, VÚJE, a.s. , Ing Peter.Liška.