Trnavská regionálna komora SOPK (TTRK SOPK) prijala v dňoch 4.-7.5.2022 obchodnú a priemyselnú komoru z rumunského regiónu Maramures. Obchodná a priemyselná komora (OPK) Maramures, je dlhoročným partnerom Trnavskej RK SOPK. Delegácia bola vedená prezidentom obchodnej a priemyselnej komory Maramures. V delegácii boli dvaja riaditelia oddelení obchodnej a priemyselnej komory  a podnikatelia, ktorých predmetom činnosti boli pekárenské výrobky, cukrárenské pečivo, cestoviny, predaj informačných technológií, hardware pre osobné a firemné použitie. Predstavitelia Trnavskej RK SOPK sa s delegáciou stretli po ich príchode do Trnavy 4.5.2022. Nasledujúci deň bolo rokovanie obchodných a priemyselných komôr. Za Trnavskú RK SOPK sa zúčastnili predseda pán Gabriel, podpredseda pán Čajko, riaditeľka pani Tománková a jej zástupca pán Kovář. V rámci rokovania predseda TTRK SOPK pán Ján Gabriel a prezident OPK Maramures pán Florentin-Nicolae TUȘ podpísali dohodu  o spolupráci medzi obidvomi komorami. Potom nasledovalo rokovanie medzi firmami ako aj rokovanie slovenských firiem s predstaviteľmi OPK Maramures. Rokovania boli najmä z oblasti záujmu rumunských firiem, ale aj z oblasti diagnostiky cestnej ako aj železničnej dopravy. V poobedňajších hodinách si delegácia pozrela výskumné pracoviská na Materiálovotechnologickej fakulte (MTF) STU a to Centrum excelentnosti 5-osového obrábania a Tandemový urýchlovací systém. Dňa 6.5. mala delegácia prehliadku firmy zaoberajúcej sa sladovníctvom a pivovarníctvom. Záverom môžeme konštatovať obojstrannú spokojnosť i na strane firiem. Rumunský partner pozval TTRK SOPK ako aj firmy na návštevu regiónu Maramures na jeseň tohto roka, kedy sa tam bude opäť konať po covidovej kríze ich lokálny veľtrh na ktorom sú firmy z Rumunska, ale aj z Maďarska a Modavska, ako aj zástupcovia regionálnych komôr týchto krajín. Záujemcov zo Slovenska už teraz pozývame sa prihlásiť.

Kontakt : Peter Kovář, email peter.kovar@sopk.sk, mobil : 0905 212559

Prílohy Foto :

  • Podpis Dohody o spolupráci
  • Rokovania
  • Návšteva MTF STU