Dňa 27.10. Trnavskú regionálnu komoru SOPK poctil svojou návštevou pán Nakagawa Makoto veľvyslanec Japonska v Bratislave v sprievode pána Jozefa Zvončeka zo sekcie politických a ekonomických záležitostí  veľvyslanectva Japonska. Pán veľvyslanec sa stručne oboznámil s činnosťou Trnavskej RK SOPK informoval o japonských firmách podnikajúcich na Slovensku a potom prebiehala diskusia s firmami a organizáciami, ktoré prejavili o stretnutie záujem. Zúčastnené firmy boli z rôznych oblastí podnikania, z chemického priemyslu, jadrovej energetiky, kúpeľníctva, leteckých simulátorov a tréningových systémov pre civilné i vojenské letectvo, pozemné sily, SARIA. Pán veľvyslanec s každou firmou diskutoval, zodpovedal na ich otázky a prisľúbil pomoc v prípade ich aktivít smerom na japonský trh. Ďalší program pán veľvyslanec absolvoval na radnici mestského úradu Trnava a návštevou spoločnosti Trnavské sladovne, spol. s.r.o.